Vesiveks Arvo

Vesiveks Arvo – inga ränder, inga problem!

  • Den yttre avslutskanten förhindrar att smutsigt vatten rinner längs sidan, inga ränder!
  • Det är lätt att rengöra rännan tack vare de yttre fästena.
  • Görs som måttbeställt arbete för ditt hem – inga läckande förlängda rännor!
  • Kurvor i stupröret med jämn finish.
  • Maximalt vattenflöde.
  • De mest tåliga stödstyckena.