Få skicket på din husgrund kontrollerat kostnadsfritt!

Den genomsnittliga livslängden på en dränering är 30 till 40 år. Skicket på dräneringen ska övervakas aktivt, i synnerhet på hus byggda före 1990-talet, eftersom en defekt dränering kan ge allvarliga fuktrelaterade problem i huset som till exempel olika typer av mögel- och luftkvalitetsproblem. Sluta lev i ovisshet och boka en kostnadsfri inspektion av grunden nu! Du får en tydlig rapport om grundens och dräneringens skick, samt information om eventuella fuktrisker som föreligger i huset.

 

Är grunden fuktig?

En kontroll av konstruktionens skick som genomförs av en Vesivek-expert inkluderar en undersökning av fuktförhållandena i husets grund, en generell inspektion av skicket på husets dränerings- och dagvattensystem, en inspektion av tomtens lutning och en genomgång av hur regnvatten från taket leds. Dräneringen kan inspekteras med en särskild kamera efter behov.

 

Förutse risker och spara pengar

Rapporten kan ge besparingar på tiotusentals euro om underliggande defekter eller dolda problem upptäcks i tid. Ett vanligt exempel på detta är fukt som ansamlas i stenfundamentet och över tid sprider sig från fundamentet till andra delar av huskonstruktionen och orsakar skador och problem med inomhusluften. Ju mer problemet sprider sig desto dyrare blir reparationerna, men lyckligtvis kan en dränering i rätt tid bidra till att grunden ventileras och torkar upp till perfekt skick!

 

Du får en kostnadsfri rapport

Du får en skriftlig rapport om skicket på din grund, vilket kan vara praktiskt till exempel i anslutning till en försäljning av huset. Bedömningen av skicket och rapporten är kostnadsfria och kräver inte ytterligare åtgärd av husägaren. Om du vill kan du få ett förslag på korrigerande åtgärder om undersökningen skulle indikera problem med dräneringen.

Så här genomförs en inspektion

Vår expert anländer för att inspektera din fastighet

Vår expert anländer för att inspektera din fastighet

Vi kontaktar dig via telefon för att ta in ytterligare uppgifter om din hustyp. Utifrån denna inledande diskussion kommer vi överens om en inspektion på plats. Vår expert kommer vid en tidpunkt som passar dig, och du får gärna vara med vid inspektionen.

Grundinspektion

Grundinspektion

Vår expert bedömer skicket på grunden och mäter fuktnivåerna, inspekterar dränerings- och dagvattensystemens allmänna skick och undersöker andra eventuella fuktriskfaktorer. Dräneringen kan inspekteras med en särskild kamera efter behov.

En skriftlig inspektionsrapport

En skriftlig inspektionsrapport

När inspektionen är klar får du en skriftlig rapport som beskriver expertens observationer och resultatet av inspektionen. Om defekter och reparationsbehov identifieras i inspektionsrapporten kan du be om en offert för korrigerande åtgärder. Vi går igenom konditionsrapporten tillsammans, antingen ansikte mot ansikte eller via telefon/videosamtal.