Dränering på bara en vecka från branschledaren

Dräneringen hör till en fastighets viktigaste men också mest krävande renoveringar. Dräneringsenheten på Vesivek har flera decenniers erfarenhet i att hantera detta på bästa sätt. Det finns tre faktorer som styr kvaliteten: Egna installatörer och egen utrustning, ett omsorgsfullt utarbetat installationskoncept samt tydliga avtal och omfattande dokumentation. Därför är en dränering av Vesivek det trygga valet för dig och ditt hem. Boka en kostnadsfri inspektion av grunden här.

 

Egna installatörer och egen utrustning

Vi vill kunna lova våra kunder förstklassig arbetskvalitet, och vi vet att vi bara kan vara säkra på detta med egna installatörer. Vi använder inte underleverantörer alls, så du behöver inte betala för mellanhänder. Eftersom arbetet genomförs helt och hållet med egna resurser kan vi upprätthålla hög kvalitet och levererar i enlighet med tidsplanen. Vi säkerställer kvaliteten med marknadens bästa garanti: fem år på arbetet.

 

Ett omsorgsfullt utarbetat installationskoncept

Våra dräneringsenheter arbetar bara med dränering, inte andra markarbetetn. Och det märks verkligen! Dräneringsarbete handlar om mer än bara dikesgrävning. Det inbegriper många tekniskt krävande arbetssteg. En dåligt utförd dränering kan till och med vara dålig för ett hus. Under åren har vi utvecklat arbetsprocessen till perfekt – och det är därför vi kan renovera en friliggande villa på 3 till 5 dagar i genomsnitt.

 

Tydliga avtal och omfattande dokumentation

Ett Vesivek-avtal omfattar allt – bara stenarbeten och annat oförutsägbart arbete kan tillkomma på fakturan. Före renoveringen får kunden en skriftlig rapport över dräneringens skick, så besluten behöver inte fattas utifrån en magkänsla. På liknande vis beskrivs och rapporteras alla renoveringssteg till kunden. Alltså får fastighetsägaren dräneringen dokumenterad svart på vitt, vilket exempelvis är en fördel när fastigheten säljs.

Symptom på ett defekt dräneringssystem

Påväxt, missfärgningar och sprickor på grunden

Påväxt, missfärgningar och sprickor på grunden

Myror i huset

Myror i huset

Vatten i källaren, igensatta golvbrunnar

Vatten i källaren, igensatta golvbrunnar

En sur eller instängd lukt

En sur eller instängd lukt

Grunden saknar fuktisolermatta, fel jordtyp

Grunden saknar fuktisolermatta, fel jordtyp

Felaktig marklutning

Felaktig marklutning

Grundinspektion™

Att genomföra en dränering är ett stort beslut, vilket blir lättare att fatta om du har uppdaterad information om fastighetens aktuella skick. Under inspektion av grunden går våra experter noggrant igenom skicket på dräneringen och grunden, och om så önskas får kunden en skriftlig och illustrerad rapport från inspektionen. Inspektionen och rapporten är alltid kostnadsfria för kunden. Om inga fuktproblem identifieras ger rapporten lugn och ro och fungerar som dokumentation på ett friskt hus.

Läs mer vår grundinspektion

Varför väljer de flesta kunder en Vesivek-renovering?

 

Branschens längsta erfarenhet

Med nästan 60 års ackumulerad kunskap i våra huvuden och i grävmaskinisternas fingertoppar kan du vara säker på att ditt hus är i säkra händer.

 

De bästa garantierna

Arbetsgarantin är på fem år materialgarantin för rören är 30 år. Med ett väletablerat och finansiellt solitt företag kan du vara trygg i förvissningen att dessa garantier är pålitliga.

 

Vattnet borta från grunden på en vecka!

Den välutvecklade verksamhetsmodellen och det faktum att Vesivek använder egen utrustning och egen personal säkerställer ett smidigt avtal. Varje renoveringsplats inspekteras noggrant och implementeringen planeras noggrant i förväg. Detta ger oss möjlighet att sluföra dräneringen av en friliggande villa på i genomsnitt 3 till 5 dagar.

 

Oslagbart förhållande mellan pris och kvalitet

Det finns många faktorer som bidrar till den övergripande kvaliteten hos en dränering, som till exempel det utvecklade arbetskonceptet, kvaliteten på produkterna som används och personalens skicklighet. När alla dessa faktorer ligger i våra egna händer har vi möjlighet att betjäna våra kunder till ett kostnadseffektivt pris.

 

Renovering på enkelt vis

Du har en enda kontaktperson att vända dig till under hela projektet. Hela avtalet, från bedömningen av det befintliga skicket till avslutande inspektion rapporteras skriftligen, och vi informerar dig aktivt och framstegen i arbetet. Om problem skulle uppstå ska du komma ihåg att ansvaret alltid ligger hos en och samma utsedda part.

 

Säkerheten i första rummet!

Vesivek är en föregångare inom arbetsmiljö och säkerhet, så våra byggplatser är säkra för både personal och boende.

 

Vi bryr oss om omgivningarna

Varje hem och trädgård planeras individuellt. Hantering av växter, matjord etc. på tomten avtals med kunden i förväg. Byggavfall avlägsnas från tomten på lämpligt vis. Välplanerat arbete med egen utrustning minskar logistiken.

Hur sker en Vesivek-dränering?

 

Kontaktförfrågan

En lämplig tid avtalas för ett kostnadsfritt inspektionsbesök. Kunden kan närvara vid inspektionen.

 

Grundinspektion™

Den befintliga dräneringens och grundens skick inspekteras. Om så önskas kan kunden få en skriftlig inspektionsrapport.

 

Korrigerande åtgärdsplan

Om ett reparationsbehov identifieras får du en skriftlig plan över korrigerande åtgärder samt ett erbjudande på en nyckelfärdig lösning.

 

Genomförande av renovering

Vår personal genomför renoveringen vid avtalad tid, på i genomsnitt 3 till 5 dagar.

 

Städning av trädgården

Byggavfall avlägsnas från platsen och trädgården snyggas till när arbetet är klart.

 

Uppföljningsinspektion

Vi går igenom resultatet av renoveringen tillsammans med kunden och skriver en slutrapport.

 

Garantiintyg

Kunden får ett intyg på den 5-åriga installationsgarantin, och ett intyg på den 30-åriga materialgarantin.

Fördelarna med en åtgärdad dränering

 

Problem med regnvatten som bortspolade

Regn- och smältvatten rinner bort från tomten på ett kontrollerat sätt.

 

Kontroll över markfukten

Kapillärt fuktgenomslag från marken till huskonstruktionen förebyggs.

 

Fungerande ventilation

Grunden ventileras och torkar tack vare fuktisolermatta, rätt jordtyp och väl genomförda markarbeten.

 

Underhållet blir enklare

Med hjälp av inspektionsbrunnar kan dräneringens funktion kontrolleras regelbundet.

 

Ett friskt och säkert hem

De flesta allvarliga inomhusluftproblem beror på otillräcklig dränering.

 

Husets livscykel

Husets livscykel förlängs med flera decennier.

 

Fastighetens värde

Fastighetens värde ökar. En eventuell försäljning blir enklare och säkrare.

De vanligaste orsakerna till fukt- och mögelskador i fundamentskonstruktioner:

 1. Yttvatten rinner in i byggnaden
 2. Defekta hängrännor och regnvattensystem
 3. Infiltrering av ytvatten till krypgrund och andra delar av konstruktionen
 4. Penetrering av trycksatt vatten till krypgrund och andra delar av konstruktionen
 5. Kapillärt fuktgenomslag från marken till huskonstruktionen

Korrekt dränering är den enskilt viktigaste faktorn för att förebygga skadorna som beskrivs ovan!

(Källa: Finska inomhusluftföreningen)

Varför är det viktigt att inte skjuta upp dräneringen?

Dräneringen är en stor investering som man lätt skjuter framför sig. Dessutom syns inte dräneringsrören, så underhållet och inspektionen av dem glöms lätt bort. Detta medför en risk för att en defekt dränering orsakar skador på undergolvskonstruktionen i huset under lång tid innan eventuella problem blir uppenbara. När så lång tid har gått kan andra delar av huskonstruktionen redan ha skadats, och renoveringskostnaden kan växa avsevärt.

BOKA EN KOSTNDADSFRI TILLSTÅNDSINSPEKTION
 • I likhet med alla andra delar av ett hus åldras dräneringen. Dräneringens genomsnittliga livslängd är 30 till 40 år.
 • Om fukten har skadat undergolvskonstruktionen kan utöver dräneringsarbetet också andra reparationer behöva genomföras.
 • I värsta fall kan mögel och annan mikrobiell påväxt som orsakats av fukten migrera till inomhusluften och orsaka allvarliga hälsoproblem.
 • I princip täcker en försäkring inte några skador som orsakas av defekt dränering. Renovering av undergolvskonstruktioner är vanligtvis omfattande ingrepp som fastighetsägaren måste betala ur egen ficka.

De olika stegen i en Vesivek-dränering

1. Grunden grävs fram ner till under husets grundsula. Grunden borstas ren och ojämna delar jämnas till.
2. En fuktisolermatta installeras mot grunden som en barriär.

3. En cellplastskiva monteras mot fuktisolermattan.
4. Fuktisolermattans kantlist monteras.

5. Dränerings- och dagvattenrör, inspektions-, dränerings- och dagvattenbrunnar installeras.

6. Dräneringsrören täcks över med grus och fiberduken läggs ut.

7. Frostskyddsisolering installeras och marken jämnas till.

8. En kapillär gruskant skapas och träramar installeras. Gården städas upp och snyggas till.

De vanligaste husdräneringsproblemen

 1. Markens lutning är felaktig eller riktad så att vattnet rinner mot huset.
 2. Gräsmatta, matjord eller annan jord/fin sand ligger an mot grunden.
 3. Frostskyddet är fuktskadat och tillverkat av för tunn frigolit.
 4. Dräneringssystemet i marken består av ett lager rör med 70 mm diameter. Dräneringsrören är ofta skadade och igensatta.
 5. Stigande fukt penetrerar huskonstruktionen.
 6. I ett hus med blindsockel ligger väggkonstruktionen under mark, vilket gör det möjligt för fukt att ledas in i konstruktionen (syllar, reglar och isolering blir fuktskadade).
 7. Luftspalten är fylld med murbruk, vilket underlättar fukttransporten till väggkonstruktionen.
 8. Golvkonstruktionen absorberar kapillärt stigande fukt.
BOKA EN KOSTNDADSFRI TILLSTÅNDSINSPEKTION