Takprodukter

Bästa sättet för dig att försäkra dig om att taksäkerhets- och takavvattningsprodukterna på din byggnad håller länge och tål både väder och vind är att använda Vesiveks FI-certifierade produkter och montering.

 

Omfattande garantier

Vi ger 5 års garanti på våra taksäkerhetsprodukter, stegar och stuprännor inklusive montering. Produktgarantierna är produktspecifika. Garantin för aluminiumrännan Arvo är hela 60 år.

 

Hållbara produkter

Våra produkter är FI- och CE-märkta och en stor del har testats av VTT. Vesiveks produkter innehåller 350 g/m² zink medan den mängd zink som i allmänhet används är endast 275 g/m². Vesiveks produkter håller därför längre.

Vattenrännor och takavattningssystem

Takavattningssystemets uppgift är att leda regnvatten och smältande snö som kommer från taket bort från huset. Ett takavattningssystem består av takrännor och stuprör.

Väggstegar

En stege av hög kvalitet som håller länge framhäver byggnadens karaktär. Hemligheten bakom kvaliteten hos Vesiveks systemstege är starka material och ett tjockt skyddande zinklager. Ytterst...

Takstegar

När man rör sig på höga höjder är det alltid fråga om människors säkerhet och detta är något som vi tar på stort allvar. Av denna anledning är alla våra takstegar och taktrappor...

Snörasskydd

Bland annat husets läge, höjd och takets lutning inverkar på valet av snöstoppare. Våra experter hjälper dig gärna med planeringen av en snöstoppare som passar just dig. De brännlackerade...

Takbryggor

Takbryggor gör det möjligt att förflytta sig i sidled på taket. Med Vesiveks takbryggor och tillträdesvägar till tak försäkrar du dig om att sotaren och antennmontören kan utföra sitt arbete...

Nödutgångar

Nödutrymningsvägar garanterar en säker reservutgång från fönster och dörrar på övervåningen. I vårt sortiment hittar du utrymningsstegar, fällbara utrymningsstegar och utrymningsstänger.

Fallskydd

För att skydda dem som arbetar på tak måste ett system som förhindrar eller hejdar fall användas. Utgångspunkten är att förhindra fall.Fallskydd kan förverkligas i form av vajersystem,...

Hur kan vi hjälpa dig?