Om oss

Vesiveks historia började med renovering av rännor och dess historia sträcker sig till början av 80-talet. År 1993 började vi utföra takrenoveringar i Birkaland under namnet Hämeen Laaturemontti och till följd av stor efterfrågan har verksamheten utvidgats till ett flertal orter i Finland och nu även till Sverige.

I maj 2018 började Hämeen Laaturemontti utföra takrenoveringar under namnet Vesivek.

Vesiveks produkter tillverkas i egna fabriker. Takplåtarna kommer från Pirkkala och regnvattensystemen samt taksäkerhetsprodukterna från Orimattila.

Vi har utfört över 25 000 takrenoveringar och över 800 takrenoveringar för husbolag. Enligt vår årliga kundnöjdhetsenkät skulle upp till 97 procent av våra kunder rekommendera oss och är nöjda med takrenoveringens slutresultat.

Vi är medlemsföretag i Isännöintiliitto, ett BYKVA-kompetent renoveringsföretag samt deltar i tilaajavastuu.fi-tjänstens program Pålitlig partner. Dessutom har Vesivek beviljats Nyckelflaggan-märket som bevis på finländskt arbete och finländsk service.

Våra värden

 

Attityd

 • Vi agerar genast
 • Vi kommunicerar på ett positivt sätt
 • Vi arbetar kontinuerligt för att bli bättre
 

Tillsammans

 • Vi hjälper gärna
 • Vi agerar för allas bästa
 • Vi är lojala
 

Resultat

 • Vi erbjuder högklassig service överallt
 • Vi agerar på ett säkert och ansvarsfullt sätt
 • Vi når framgång tillsammans

Ansvarsfulla handlingar över hela linjen

Vesivek vill ta sitt ansvar, oberoende av om det gäller miljön, samhället eller arbetsgivaransvar. Ställningarna är endast ett exempel på en princip som har omvandlats från ord till gärning. I företag är ansvar inte enbart en jargong. En av de största ändringarna av tillvägagångssätt inom hela branschen var att börja använda lyftkranar på takbyggplatserna. Tack vare detta kan ett nytt tak läggas cirka tio mandagar snabbare, vilket innebär att taket inte utsätts för väder och vind. Lyftkranarna gör även montörernas arbete säkrare.

Vesivek är den enda aktören inom branschen som har hela leveranskedjan i egna händer. Detta tar bort underleverantörerna från kedjan och minimerar logistiken. När montörerna tar med sig och för bort materialen kan vi undvika onödiga körningar. Vår senaste miljögärning var att plantera 30 000 trädplantor i Österbotten. På så sätt gottgör vi de anställdas koldioxidavtryck, både i arbetslivet och i privatlivet.

Talvinen maisema

Vesivek är till 100 procent i finsk ägo

År 2014 blev Sentica majoritetsägare i Vesivek för att vi skulle kunna betjäna våra kunder ännu bättre med ett mer omfattande nätverk av verksamhetsställen samt kunna sysselsätta fler finländska proffs inom byggbranschen. Företagets nyckelpersoner är fortfarande betydande ägare i bolaget.

Sentica är en finländsk solvent ägarpartner. De största placerarna i dess fond är bland annat Suomen Teollisuussijoitus och pensionsförsäkringsbolag (till exempel Ilmarinen och Etera). Sentica är en långvarig ansvarsfull ägare, vars alla fondstrukturer finns i Finland och fonderna betalar skatt i Finland.

Läs mer

Miljöansvar

Vesivek tar hand om sin miljö både på renoveringsobjekten och verksamhetsställena. Effektiv logistik och återvinning spelar nyckelroller inom vårt miljöansvar. Vi tar med oss allt material på en gång till våra renoveringsobjekt – och allt rivningsavfall förs bort som sorterat när objektet är färdigt. Vi tar med och vi för bort!

I vår egen sorteringscentral kan vi med moderna och effektiva metoder direkt utnyttja virkesavfall som flis och värmeenergi. Det avfall som vi inte själva kan utnyttja hanteras av våra pålitliga samarbetspartner.

 • Minimerad logistik: Vi tar med oss materialen för takrenoveringen när vi kommer och för bort rivningsavfallet
 • Avfallet sorteras effektivt redan på objektet för takrenovering
 • Över 95 procent av allt avfall återvinns
 • Eget rivningsavfall ger värme i produktionshallen
 • Tegelkross återanvänds i bland annat markbyggnadsarbeten

Våra verksamhetsställen

Våra verksamhetsställen finns i Pirkkala, Nurmijärvi, Kervo, Lojo, Lahtis, S:t Michel, Åbo, Björneborg, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Seinäjoki, Vasa och Uleåborg. Våra lokala takrepresentanter erbjuder sina tjänster inom en radie på cirka 100 kilometer från sina verksamhetsställen. Du hittar din lokala takexpert på sidan kontaktuppgifter eller genom att ringa oss.

Kontaktuppgifter

Hur kan vi hjälpa dig?