Med ett Vesivek-konto kan du betala renoveringen antingen på en gång eller genom delbetalning

Vesivek-kontot är ett flexibelt och tryggt sätt att betala för dina renoveringar.

Takrenoveringar

Öppna ett Vesivek-konto för takrenovering

Renovering av rännor

Öppna ett Vesivek-konto för renovering av rännor

Dräneringsrenoveringar

Öppna ett Vesivek-konto för dräneringsrenovering