Vesivek-konto – ett säkert och flexibelt sätt att betala för dräneringsrenovering på en gång eller genom delbetalning

Med ett Vesivek-konto kan du betala hela din renovering på en gång utan räntor och kostnader, eller alternativt kan du utnyttja OP:s finansiering till Vesiveks kunder och betala i månadsrater.

Välj 6 månaders räntefri och avgiftsfri betalningsfrihet

Du får den första fakturan sex månader efter renoveringen. Då kan du välja om du vill betala renoveringen ränte- och avgiftsfritt på en gång, eller om du vill utnyttja OP:s delbetalningsalternativ och betala i önskade månadsrater.

Välj 30 dagars räntefri och avgiftsfri betalningsfrihet

Du får den första fakturan 30 dagar efter renoveringen. Då kan du välja om du vill betala renoveringen ränte- och avgiftsfritt på en gång, eller om du vill utnyttja OP:s delbetalningsalternativ och betala i önskade månadsrater.

Vesivek-konto – fördelarna med ett flexibelt betalningssätt

För att betalningstrafiken ska vara så säker och flexibel som möjligt betalas alla Vesivek-renoveringar via ett Vesivek-konto, oavsett om du betalar renoveringen på en gång eller i delbetalningar. Det är bra att öppna ett Vesivek-konto redan innan du träffar en Vesivek-representant.

När du använder delbetalningsalternativet på ditt Vesivek-konto kan du betala köpet i månadsrater som är lämpliga just för dig, minimi 150 euro/månad (månadsraten beror på investeringens storlek). Du kan när som helst betala extra. Och om du inte vill använda delbetalning betalar du hela renoveringen på den första fakturan.

  • Både engångsbetalning och delbetalning med samma ansökan.
  • På den första fakturan kan du betala hela beloppet på en gång, utan kostnader och ränta.
  • När du betalar flexibelt i månadsrater kan du välja antingen minimibeloppet eller en större summa.
  • Du kan när som helst betala fakturan på en gång utan extra kostnader.
  • Månadsraterna på Vesivek-kontot är ett renoveringslån som berättigar till ränteavdrag i beskattningen.

Villkor för Vesivek-konto med kredit

  • Kundränta OP-prime + 6,95 % = 10,45 % (10/2023).
  •  Kontoskötselavgift 7 €/faktura (från den andra fakturan).
  •  Ingen kredituppläggningsavgift, 1 månad avgiftsfritt och räntefritt.

* Den faktiska årsräntan för Vesivek-konto-finansiering (alternativet engångskredit/månadsrat) på kredit på 8 000 € är 12,48 % när krediträntan är OP-prime + 6,95 % (10,45 % 10/23), uppläggningsavgift 0 € och faktureringsavgift 7 €/månad. Kreditens uppskattade totala kostnad är 12 015 €. Kalkylen har gjorts under antagandet att krediten är utdragen till fullo, krediträntan samt avgifter och arvoden förblir oförändrade under hela kreditperioden och krediten återbetalas med minimiamorteringar på 136 € (1,7 % av kreditbeloppet) med en månads mellanrum, vilket innebär att kreditperioden är 89 månader. Kalkylen har hänsyn till en räntefri och avgiftsfri betalningstid på 1 månad i början av krediten. Krediten beviljas av OP Företagsbanken Abp, Gebhardsplatsen 1, 00510 Helsingfors.