Dräneringsarbete under vintern

Vintern är ett perfekt tillfälle att ta reda på om fastighetens dränering fungerar och vid behov renovera systemen innan vårens islossning, eftersom dräneringens uppgift är att transportera bort enorma mängder vatten från husets stenfundament. En defekt dränering ger sig ofta till känna när smältvatten tar sig in i husets källare, och i detta skede blir det ofta mycket dyrare att korrigera problemet.
I hus utan källare blir dessa problem mindre uppenbara. I sådana fall kanske fukt i grunden inte märks förrän fuktskador och problem med dålig inomhusluft börjar märkas i huset. Därför är en fungerande dränering ovärderlig! Det lönar sig verkligen att inspektera dräneringens skick på vintern, antingen själv eller genom Vesiveks kosntadsfria inspektion.

 

Förbered dig på smältvattnet

Upp till 250 000 liter vatten per år kan rinna genom dräneringssystemet, och störst är påfrestningarna under våren när snön och isen smälter.

 

Vintern skyddar tomten

På vintern tillbringar vi mindre tid i trädgården, så renoveringen är mindre av en olägenhet än under sommarsemestern. Snö och tjäle skyddar också trädgården, så därför lämnar inte arbetet lika mycket spår i marken.

 

Vintersäsongen är mindre stressig

Vintersäsongen är lugnare, vilket innebär att våra experter har mer tid på sig att undersöka dräneringens och grundens skick och vägleda dig i underhållet av huset.

Hur kan jag stå till tjänst?