Vattenrännor och takavattningssystem

Takavattningssystemets uppgift är att leda regnvatten och smältande snö som kommer från taket bort från huset. Ett takavattningssystem består av takrännor och stuprör.