Vattenrännor och takavattningssystem

Takavattningssystemets uppgift är att leda regnvatten och smältande snö som kommer från taket bort från huset. Ett takavattningssystem består av takrännor och stuprör.

Hur kan vi hjälpa dig?