Bekymrar takfrågor dig? Utnyttja Vesiveks kostnadsfria takinspektion.

Du är inte ensam om att ha takbekymmer – enligt en undersökning funderar 58% av ägarna till enfamiljshus på takfrågor upp till 5 år innan de beslutar sig för att påbörja renoveringar. Att byta tak är ett omfattande projekt, och naturligtvis vill man inte påbörja det på lätta grunder. En professionell, grundlig inspektion utförd av en expert hjälper till med beslutsfattandet och sparar dig från onödig oro. Vesiveks konceptualiserade inspektion är omfattande, pålitlig och kostnadsfri.

 

Lång erfarenhet ger yrkesskicklighet

Det finns många och varierande typer av konditionsundersökningar tillgängliga på marknaden. Vesiveks undersökningskoncept bygger på erfarenheten vi har samlat på oss från finska tak under mer än 40 år. Undersökningen utförs alltid av vår egen utbildade takexpert.

 

Klart och illustrativt information

Vår takexpert går alltid igenom undersökningens observationer tillsammans med kunden. Information presenteras på ett lättförståeligt språk och med hjälp av fotografier.

 

Underlättar beslutsprocessen

Baserat på en omfattande och bildrik undersökning kan kunden på ett säkert sätt fatta beslut om renoveringens nödvändighet. Vesivek utför tusentals konditionsundersökningar årligen, och i genomsnitt leder hälften av dem inte till några åtgärder.

 

Kostnadsfri undersökning

Vesiveks konditionsundersökning är en del av vår service och kostnadsfri för kunden. Att beställa undersökningen förpliktar inte kunden att göra en beställning. Om brister upptäcks ger vi ett totalerbjudande för åtgärder.

Hur går Vesiveks konditionsundersökning till?

Kontakt

Kontakt

Vi tar kontakt med dig via telefon för att förstå vilken typ av fastighet det handlar om. Vi kommer överens om en lämplig tid för inspektionsbesöket. Om du vill kan du följa inspektionens framsteg.

Konditionsundersökning

Konditionsundersökning

Vi kartlägger skicket på takbeläggningen, takets säkerhet och regnvattensystemet. I vindsvåningen säkerställer vi att det inte finns tecken på läckage eller otillräcklig luftcirkulation.

Rapportering

Rapportering

Resultaten förklaras för kunden på ett lättförståeligt språk och med hjälp av fotografier. Om du önskar kan du få ett fastpris-erbjudande ”Nyckeln i hand”- om det finns behov av renovering.

Hur kan jag stå till tjänst?