Fallskydd

För att skydda dem som arbetar på tak måste ett system som förhindrar eller hejdar fall användas. Utgångspunkten är att förhindra fall.

Fallskydd kan förverkligas i form av vajersystem, säkerhetsskenor eller separata tak- eller motviktspollare. Våra experter hjälper dig att planera ett säkert och rätt dimensionerat skydd till din fastighet.

Hur kan vi hjälpa dig?