Takstegar

När man rör sig på höga höjder är det alltid fråga om människors säkerhet och detta är något som vi tar på stort allvar. Av denna anledning är alla våra takstegar och taktrappor CE-märkta. De uppfyller säkerhetskriterierna för klass 2 och de kan även användas som fästpunkt för säkerhetslinor.

Hur kan vi hjälpa dig?