Vesiveks Online Vattenvakt™ övervakar hemmets dränering 24/7

Online Vattenvakt™ är en av Vesiveks tjänster, där en anordning som reagerar på stigande vattenyta installeras i dräneringssystemet. Om vattnet i rören stiger ovanligt mycket, skickar Vattenvakt ett automatiskt larm. En driftstörning i pumpbrunnen eller blockerad dränering kan leda till omfattande fuktskador. Vattenvakt hjälper till att förebygga sådana skador.

 

Skyddar ditt hem

I enlighet med byggbestämmelserna ska pumpbrunnen förses med ett larm som vanligen är ett enkelt ljuslarm. Enbart varselljus kan dock vara svåra att märka, och de räddar inte från skador särskilt om invånarna är borta, till exempel på en semesterresa. Med Vattenvakt behöver du inte oroa dig när du inte är hemma. Fukt underifrån är förrädisk eftersom den ofta inte märks förrän vattnet redan har orsakat skador. I värsta fall orsakar fukten mögelskador i konstruktionerna och påverkar invånarnas hälsa.

 

Lätt att installera

Vattenvakt kan installeras antingen i pumpbrunnen eller i dräneringssystemets inspektionsbrunn. Om vattnet i rören stiger ovanligt mycket, skickar Vattenvakt ett automatiskt larm till mobiltelefonen och e-posten. På så sätt kan man reagera på situationen genast, och vattnet hinner inte orsaka skador på bottenbjälklaget.

 

Bekymmersfri lösning

Vattenvakt fungerar med ett långvarigt batteri (5 år), vilket innebär att elavbrott inte påverkar dess funktion. Vattenvakt kräver inte elarbeten, underhåll eller nätförbindelser. Efter fem år byts batteriet enkelt ut av en Vesivek-expert.

Så här fungerar Vattenvakt

Vattenvaktens sula, installerad i antingen inspektionsbrunn eller pumpbrunn, reagerar om vattnet i rören stiger till den kritiska larmgränsen.

Larmet skickas automatiskt som ett textmeddelande till kundens mobiltelefon och som e-postmeddelande till kunden och Vesiveks kontrollrum Valvomo.

Vesivek kontaktar kunden senast följande vardag och nödvändiga underhållsåtgärder avtalas. Numret till Vesivek Valvomo är 03 4109 2977.

Vår lokala Vesivek-expert granskar objektet om situationen så kräver och vidtar nödvändiga underhållsåtgärder.

Liten anordning – stor nytta

Alla som bor i egnahemshus har mycket att underhålla, kontrollera och komma ihåg i sitt hem. Dräneringens funktion ska säkerställas via inspektionsbrunnen minst en gång om året, vilket är något som många glömmer. Skador som funktionsstörningar i dräneringssystemet orsakar omfattas i regel inte av försäkringar, så eventuella reparationer får man betala själv.

Tack vare Vattenvakt behöver du inte oroa dig över dräneringen eller huruvida pumpbrunnen fungerar, Vesivek och Vattenvakt gör det åt dig. Vattenvakt finns här för dig och skickar automatiskt ett larm om det sker störningar i dräneringens funktion till exempel på grund av följande orsaker:

  • Funktionsstörningar i pumpbrunnen som beror på elavbrott, utlöst säkring eller utrustning som inte fungerar.
  • Störningar i det kommunala dagvattenavloppsnätet, till exempel markbyggnadsarbeten, översvämningar som orsakats av kraftiga regn.
  • Dräneringen är blockerad, vilket leder till att vattnet stiger i rören.
  • Särskilt våren är en riskabel tid eftersom det kan uppstå överraskande översvämningar på den fuktiga gården när tjälen lossnar. Särskilt dräneringsrör som leder till ett öppet dike kan ställvis vara frusna.
  • TIPS! Inspektionsbrunnar som sticker upp på gården gör inte trädgården vackrare. Vattenvakt möjliggör installation av brunnar på markytan eller under.