Effektiv dränering är en förutsättning för ett friskt hus

Målet med dräneringsarbetet är att torka stenfundamentet eller sockeln för att säkerställa att grunden andas, och för att leda regn- och smältvatten åt rätt håll. Detta förhindrar att fukt kommer in i husets undergolv där den kan orsaka mögel och andra skador samt allvarliga problem med inomhusluften.

 

Dräneringen är vanligtvis bristfällig runt äldre fastigheter

Fastighetsdränering blev vanlig under 1970-talet och lades till i den finska byggkoden under 1980-talet. Det dröjde emellertid till 2000-talet innan människor verkligen började förstå dräneringens betydelse för husets hälsa. Därför är gamla dräneringssystem ofta dåligt utförda, igensatta eller i slutet av sin tekniska livslängd.

 

Allvarliga problem med inomhusluften orsakas ofta av fukt i undergolvskonstruktionen

De vanligaste orsakerna till fukt- och mögelskador i fundamentskonstruktioner kan nästan alltid elimineras med bra dränering.

 

Dräneringslösningen är dold, så att kontrollera och underhålla den glöms ofta bort

Fukt som stiger från grunden är lömsk, eftersom den kan påverka huset negativt under lång tid innan skadorna blir uppenbara. När så är fallet krävs ofta en omfattande renovering.

 

I princip täcker försäkringen inte några skador som orsakas av defekt dränering

Försäkringar brukar definiera dränering som byggnadens underjordiska och externa rör, och försäkringsvillkoren kan därmed vara begränsade. Ersättning ges inte för skador som till exempel uppstått på grund av slitage, korrosion, tjälskador, sättningar och markfukt.

Symptom på ett defekt dräneringssystem

Påväxt, missfärgningar och sprickor på grunden

Påväxt, missfärgningar och sprickor på grunden

Myror i huset

Myror i huset

Vatten i källaren, igensatta golvbrunnar

Vatten i källaren, igensatta golvbrunnar

En sur eller instängd lukt

En sur eller instängd lukt

Grunden saknar fuktisolermatta, fel jordtyp

Grunden saknar fuktisolermatta, fel jordtyp

Felaktig marklutning

Felaktig marklutning

Grundinspektion

Att genomföra en dränering är ett stort beslut, vilket blir lättare att fatta om du har uppdaterad information om fastighetens aktuella skick. Under inspektion av grunden går våra experter noggrant igenom skicket på dräneringen och grunden, och om så önskas får kunden en skriftlig och illustrerad rapport från inspektionen. Inspektionen och rapporten är alltid kostnadsfria för kunden. Om inga fuktproblem identifieras ger rapporten lugn och ro och fungerar som dokumentation på ett friskt hus.

Grundinspektion

De vanligaste orsakerna till fukt- och mögelskador i fundamentskonstruktioner:

  1. Yttvatten rinner in i byggnaden
  2. Defekta hängrännor och regnvattensystem
  3. Infiltrering av ytvatten till krypgrund och andra delar av konstruktionen
  4. Penetrering av trycksatt vatten till krypgrund och andra delar av konstruktionen
  5. Kapillärt fuktgenomslag från marken till huskonstruktionen

Korrekt dränering är den enskilt viktigaste faktorn för att förebygga skadorna som beskrivs ovan!
(Källa: Finska inomhusluftföreningen)

Varför är det viktigt att inte skjuta upp dräneringen?

Dräneringen är en stor investering som man lätt skjuter framför sig. Dessutom syns inte dräneringsrören, så underhållet och inspektionen av dem glöms lätt bort. Detta medför en risk för att en defekt dränering orsakar skador på undergolvskonstruktionen i huset under lång tid innan eventuella problem blir uppenbara. När så lång tid har gått kan andra delar av huskonstruktionen redan ha skadats, och renoveringskostnaden kan växa avsevärt.

BOKA EN KOSTNDADSFRI TILLSTÅNDSINSPEKTION
  • I likhet med alla andra delar av ett hus åldras dräneringen. Dräneringens genomsnittliga livslängd är 30 till 40 år.
  • Om fukten har skadat undergolvskonstruktionen kan utöver dräneringsarbetet också andra reparationer behöva genomföras.
  • I värsta fall kan mögel och annan mikrobiell påväxt som orsakats av fukten migrera till inomhusluften och orsaka allvarliga hälsoproblem.
  • I princip täcker en försäkring inte några skador som orsakas av defekt dränering. Renovering av undergolvskonstruktioner är vanligtvis omfattande ingrepp som fastighetsägaren måste betala ur egen ficka.

De vanligaste husdräneringsproblemen

1. Markens lutning är felaktig eller riktad så att vattnet rinner mot huset.
2. Gräsmatta, matjord eller annan jord/fin sand ligger an mot grunden.
3. Frostskyddet är fuktskadat och tillverkat av för tunn frigolit.
4. Dräneringssystemet i marken består av ett lager rör med 70 mm diameter. Dräneringsrören är ofta skadade och igensatta.
5. Stigande fukt penetrerar huskonstruktionen.
6. I ett hus med blindsockel ligger väggkonstruktionen under mark, vilket gör det möjligt för fukt att ledas in i konstruktionen (syllar, reglar och isolering blir fuktskadade).
7. Luftspalten är fylld med murbruk, vilket underlättar fukttransporten till väggkonstruktionen.
8. Golvkonstruktionen absorberar kapillärt stigande fukt.

Hur kan jag stå till tjänst?