Lotteriregler

 

 1. Arrangörer av lotteriet: Vesivek Ab samt Vesivek Salaojat Ab, Jasperintie 273, 33960 Birkala
 2. Alla fysiska personer över 18 år bosatta i Finland som har begärt och fått ett Vesivek-anbud för renovering av plåttak, dräneringsrenovering, regnvattensystem- eller taksäkerhetsrenovering av egnahemshus mellan 3.10.2022–26.2.2023 deltar automatiskt i utlottningen. För att ett anbud ska kunna ges krävs att en Vesivek-representant besöker platsen för att göra en konditionsbedömning av objektet. Konditionsbedömningen görs vid en tidpunkt som överenskommits tillsammans med kunden. Företagsanställda och deras familjemedlemmar som har varit involverade i arrangemangen av detta lotteri är dock inte berättigade att delta.
 3. Du deltar i utlottningen genom att lämna en anbudsbegäran antingen per telefon, på vår webbplats vesivek.fi eller genom vår representant.
 4. En person kan delta i utlottningen av varje typ av renovering endast en gång.
 5. Utlottningen kommer att ske vecka 9, efter utgången av deltagandeperioden. Anbudsbegäranden som tas emot utanför deltagandeperioden kommer inte att accepteras i utlottningen. Arrangören av lotteriet ansvarar inte för eventuella problem relaterade till teleförbindelser (exempelvis avbrott) i samband med deltagande i lotteriet.
 6. Bland deltagarna lottas ut en Vesivek plåttaksrenovation, en Vesivek dräneringsrenovering och en Vesivek regnvattensystem/taksäkerhetsrenovering, totalt tre renoveringar. Om renoveringen redan är genomförd återbetalas köpesumman till vinnaren. Renoveringen görs åt vinnaren på en adress belägen i Finland. Prisets värde är värdet av Vesivek-renoveringen enligt anbudskalkylen.
 7. Vinnaren meddelas personligen om vinsten.
 8. Arrangören har rätt att publicera namnet på vinnaren i utlottningen utan separat medgivande eller ersättning.
 9. Arrangören av lotteriet kan använda kommentarerna och/eller intervjun från vinnaren i marknadsföringssyfte utan separat meddelande, samtycke eller ersättning.
 10. Arrangören betalar de lagstadgade lotteriskatterna.
 11. Arrangören förbehåller sig rätten att diskvalificera från tävlingen personer som brutit mot dessa regler eller som kan misstänkas ha använt oärliga medel för att delta. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra reglerna.
 12. Det är också värt att notera att utlottningen inte är sponsorerad, rekommenderad, administrerad av Facebook eller motsvarande media och är inte på något sätt relaterad till Facebook eller motsvarande media. Deltagaren ger sina uppgifter endast till arrangören, inte till Facebook eller motsvarande media.