Takrenoveringar i Södra Savolax

Vesiveks takprodukter som är försedda med Nyckelflaggan tillverkas på våra fabriker i Birkala och Orimattila. Montörerna är våra egna yrkespersoner och vi beviljar 5 års garanti för deras arbete. Eftersom alla länkar i leveranskedjan inom Södra Savolax  finns innanför Vesivek förutom installation av byggställ, ansvarar vi för innehållet i renoveringspaketet och tidtabellerna i alla situationer.

 

Skydd mot vädret på en dag

Under våra 40 verksamhetsår har vi utvecklat smarta processer för hur taket byggs snabbt under den första dagen för att skydda mot vädret. Ställningar och kran samt rätt personal och fördelning av arbetsuppgifter spelar en nyckelroll. På detta sätt är takkonstruktionerna inte öppna under mer än några timmar, så att ditt hem inte är utsatt för väder. Totalt tar renoveringen några dagar. Under renoveringen kan du bo i ditt hem som vanligt.

 

Vesiveks ventilerande tak håller länge

En takrenovering är mycket mer än bara byte av plåtar eller tegel. Konstruktioner som blir under ytan påverkar på takets hållbarhet lika mycket som taket som syns på utsidan. Vesivek har sammanlagt 57 olika undersökta och testade konstruktionslösningar. Så hittar vi den rätta, ventilerade lösningen som håller från generation till generation.

 

Ett pris – bästa garantierna

På basis av Vesivek-konditionsbedömningen ger vi ett helhetserbjudande som täcker alla material och allt arbete. Du behöver inte vara rädd för att priserna skulle stiga. Vi har även mod att ge rejäla garantier för våra egna fabrikers produkter och våra montörers arbete. Materialgarantin är som längst 60 år, vår monteringsgaranti är 5 år. Garantierna av en långlivad, stor aktör kan du även lita på.

Testade konstruktionslösningar + hållbarare material = långvarigt tak

Förutom beläggningen på taket så påverkar många andra faktorer på takets kvalitet.

Ventilerande konstruktion

Ventilerande konstruktion

Under beläggningen använder vi oss av en dubbel ventilationsstruktur, så att luften kan röra sig både under och ovanför underlagstaket. Tillräcklig ventilation är en viktig faktor som påverkar takets hållbarhet. Vissa äldre tak kan till och med kräva trippel eller kvadrupel ventilationsstruktur. Våra takexperter hittar en lösning som lämpar sig just för ditt tak bland över 50 olika Vesivek-konstruktionslösningar.

SSAB:s stål, hållbar ytbeläggning

SSAB:s stål, hållbar ytbeläggning

Vi använder SSAB:s MattaNova-ytbelagt stål i våra stålprofiler. Den optimala hållbarheten och formbarheten uppnås med 0,5 mm stål. I Luja-Lauri använder vi oss av 0,6 mm stål. MattaNova-ytbeläggningen har utformats för nordliga förhållanden och är mycket hållbart. Den matta ytan har åstadkommits genom ultrahårda partiklar och blir därför inte lika snabbt smutsig som konkurrerande lösningar.

Mögelresistent virke

Mögelresistent virke

Vesivek har som den första aktören utvecklat och tagit i bruk virke som behandlats med ett miljövänligare träskydd. På detta vis kommer mögel eller växtlighet inte åt att växa i takkonstruktionerna. Träskyddsbehandlingen fyller kraven enligt EN 599-1-standarden samt är vattenlöslig och därmed 100 % energiåtervinningsbar.

KINGI-skruv

KINGI-skruv

I takrenoveringar använder vi KINGI-skruvar. Det är den enda skruven som har godkänts i klimatbelastningsklass C3, vilket betyder att den håller lika länge som de mest högkvalitativa stålplåtarna.

Vesivek Divoroll Pro-underlagstak

Vesivek Divoroll Pro-underlagstak

Underlagstaket spelar en viktig roll i att skydda takets konstruktioner mot kondensfukt och eventuella läckor i beläggningen. Vesivek Divoroll Pro™ det enda underlagstaket på marknaden som andas och har en garanti på 30 år. Den har en utmärkt mekanisk styrka och är tyngre och tjockare än vanligt underlagstak. Därför binder det mer vatten och avger det när det inte regnar.

Arvo-rännan

Arvo-rännan

ARVO-rännan i aluminium är marknadens enda sömlösa, rostfria och randfria ränna. En kant som böjs utåt på ARVO förhindrar smutsigt vatten från att rinna längs rännans sida. På detta sätt bildas inga fula ränder. ARVO görs alltid på plats enligt måtten hos takfoten i fråga, så att förlängda rännor som läcker kan undvikas. Vi beviljar ARVO 60 års garanti mot genomrostning.

Uppmärksamma dessa tecken hos ditt tak!

Taket ska underhållas precis som de andra konstruktionerna i hemmet och det är bra att regelbundet hålla ett öga på dess skick. På detta sätt upptäcks eventuella problem i tid innan värre skador hinner uppstå. Försäkringen ersätter nämligen inte skador som orsakas av ett slitet tak eller av att försumma underhållet.

Yttertaket

Yttertaket

Livslängden hos ett tak är sällan längre än 40 år. Bland annat vittnar sprickor, lösa nålar/skruvar, rostfläckar, mossa och annan växlighet om takets dåliga skick. Om vatten sipprar in i inomhusutrymmena lönar det sig att agera genast. Ju längre vattnet får orsaka skador i konstruktionerna, desto dyrare blir renoveringen.

Rännor och taksäkerhet

Rännor och taksäkerhet

Rännorna har synliga rostfläckar och hål, eller regnvatten som skvätter mot väggen är tecken på ett föråldrat system. Snörasskydd skyddar gården och invånare, dessutom är de viktiga för fukthanteringen. När snön smälter på taket hamnar fukten inte in i väggarna och hemmets konstruktioner. Kontrollera även skicket hos stegarna och takets gångrutter.

Mellantaket

Mellantaket

Det är mest naturligt att granska takets skick från mellantaket, det vill säga vinden. Eventuella läckage lämnar sina spår där. Kontrollera särskilt genomföringar och geringar. En unken lukt är ett tecken på en otillräcklig ventilation och ett eventuellt kondensproblem. Kondensfukten kan synas som droppar på plåtens undersida eller blånader/växtlighet i konstruktionerna.

När är det dags för en takrenovering?

Taket är bland de viktigaste konstruktionerna hos ditt hem, ta hand om det väl! Ett välfungerande tak ska fylla tre funktioner: det ska vara vattentätt, säkert och ventilationen ska fungera. Ofta tror man att taket har brister först när vatten läcker in. I taket kan det dock finnas dolda problem som ofta beror på dålig ventilation. En orsak bakom unken inomhusluft kan vara i en takkonstruktion som blivit gammal.

 

Be om offert
  • Takets ålder är över 30 år.
  • Sprickor eller hål i takplåten.
  • Spikar eller beläggningsskruvar som har lossnat.
  • Kondensfukt i mellantaket.
  • Taket läcker.
  • Underlagstak saknas.

Vad kostar det att renovera taket? Månadsrat från 150 €

Priset påverkas av många saker, bland annat takets yta, form, material samt sicket hos konstruktionerna. Därför grundar sig vårt erbjudande alltid på en kartläggning som gjorts på plats av vår expert. När man jämför priser lönar det sig inte att endast titta på slutsumman, utan även att beakta innehållet i erbjudandet. Egnahemsförbundet har anvisningar för att konkurrensutsätta takrenoveringar.

Snabbt finansieringsbeslut – inget mer köande hos banken

Vesivek-kontot är ett flexibelt och tryggt sätt att betala för en renovering. Med hjälp av Vesivek-kontot kan du betala med en gång eller med 30 dagars ränte- och avgiftsfri betalningstid eller dela upp betalningen i månadsrater. Du kan räkna ut månadsraten och ansöka om finansieringsbeslutet redan på förhand innan du träffar en representant från Vesivek.

Hur framskrider Vesiveks takrenovering?

Eftersom vi har hela leveranskedjan i våra egna händer är renoveringen bekymmersfri och enkel för dig. Vår omfattande service inkluderar erfarna montörer från Södra Savolax.

Konditionsrapport

Konditionsrapport

Varje objekt är individuellt. En Vesivek-renovering utgår alltid därför ifrån en noggrann granskning av taket. Därför ger vi aldrig ett pris i telefonen, utan våra experter undersöker takets och mellantakets skick på plats. Du kan vara med vid granskningen om du vill.

Erbjudande

Erbjudande

Om vi upptäcker renoveringsbehov i konditionsbedömningen, utarbetar vi en reparationsplan och ett erbjudande. Priset är fast och innehåller allt från ställningar till montering och produkter. Ett fast entreprenadpris garanterar att kunden inte får några tråkiga överraskningar i faktureringsskedet.

Ställningar

Ställningar

Takrenoveringarna genomförs med de bästa möjliga fallskydden, det vill säga ställningar runt hela byggnaden. Säkerhetsräcken, säkerhetsrep eller kort ställningar ger inte ett lika bra skydd. Ställningarna monteras några dagar innan renoveringen, före detta är det bra att flytta lösa saker bort från väggarna.

Montering av taket

Montering av taket

Under morgonen på monteringsdagen kommer en lokal monteringsgrupp på fyra personer med en kran, ett insamlingsflak och material. Din gård blir alltså inte ett förråd. Över 90 procent av objekten byggs på det nya taket under den första dagen. Efter dagen städas gården och montörerna tar byggavfallet med sig.

Avslutande arbeten

Avslutande arbeten

Under den andra dagen dyker ett finslipningsteam upp på din gård för att avsluta takrenoveringen. De monterar stegar, snöstoppare och avslutningsplåtar. Vattenrännorna monteras direkt från bilen på ditt tak i skräddarsydda mått. Ställningarna rivs några dagar efter att renoveringen färdigställts.

Fakturering

Fakturering

Arbetet faktureras först efter att renoveringen är helt färdig. Fakturan kan betalas flexibelt genom ett Vesivek-konto, antingen direkt eller i rater. I samband med faktureringen får du även garantidokumenten för monteringen och materialen. Kom ihåg att utnyttja hushållsavdraget för monteringsarbetets del.

Tegeltak

Vesivek utför även renoveringar av tegeltak i Södra Savolax. Materialet för tegeltaken är inhemskt tillverkade Ormax Protector+-betongtaktegel. Det är ett vackert och hållbart betongtegel vars Protector-ytbeläggning ger det genomfärgade teglet en vacker yta som effektivt stöter bort smuts och växtlighet. Ytbeläggningen skyddar även mot UV-strålning, varvid färgen håller länge utan att blekas.

Färger: tegelrött, stugrött, mörkgrått, svart och brunt.

Tegeltak

Lokalt riksomfattande

Vårt närmaste verksamhetsställe hittar du på sidan Kontaktuppgifter eller genom att ringa till Kattoluuri.

Kontaktuppgifter

Hur kan jag stå till tjänst?