Takrenovering i Vörå

Med vårt lyftkranskoncept för montering skapar vi skydd för taket mot väderförhållandena redan under den första renoveringsdagen. På detta vis minskar risken för vattenskada på grund av regn. Det egentliga renoveringsarbetet tar bara två dagar. Du kan bo hemma som normalt under hela renoveringen.

 

Säkerhet

Vesivek har utfört 40 000 takrenoveringar och över 200 000 monteringar av rännor och takskyddsprodukter. Det är tryggt för kunden att veta att ansvaret ligger hos en och samma leverantör, även vid reklamation. Vi satsar på att utveckla monteringsverksamheten, vilket tar sig uttryck som arbetssäkerhet och ett högklassigt slutresultat.

 

Snabbhet och exakthet

Exakta leveranser är en hederssak för oss – Vi håller det vi lovat. Våra snabba monteringar utgår från noggrann planering på förhand och fördelning av arbetsuppgifter. Det enhetliga genomförandet är möjligt med tillräckliga resurser och skapar sinnesro hos kunden. Våra egna fabriker möjliggör leveranser utan mellanhänder.

 

Lätt och smidigt – utan onödiga mellanhänder

Vi kan erbjuda unik betjäning eftersom vi själva har hand om produktutvecklingen och hela produktions- och serviceprocessen. Vår omfattande service kompletteras av egna lokala montörer och ett riksomfattande nät med verksamhetsställen.

Ta hand om ditt tak

Visste du att försäkringen inte ersätter kostnaderna om taket rämnar på grund av försummelse?

 

Taket har en egen livslängd

Tecken på att taket är i dåligt skick är bl.a. läckor, unken lukt, sprickor, lösa spikar/skruvar, spår av rost och växtlighet på taket. Takets livslängd överskrider sällan 40 år. Om det är över 30 år sedan den senaste renoveringen är det dags att be ett proffs kontrollera takets skick. En renovering som utförs i tid blir förmånligare än om skador redan uppkommit.

 

Kontrollera regelbundet takets skick

Takets skick bör kontrolleras regelbundet: kontroll varje vår och höst avslöjar potentiella problem i tid innan större skada har hunnit uppkomma. Utöver taket, rännorna, genomföringarna och fästena lönar det sig att komma ihåg att även kontrollera innertaket. Försäkra dig även om att det finns trygga vägar till taket och att snöstopparna är i skick.

 

Be ett takproffs kontrollera takets skick

Om du är osäker på takets skick kan du be ett takproffs från Vesivek komma och utföra en kontroll. Vi utför tusentals kontroller av tak varje år och av dessa leder ungefär hälften till korrigerande åtgärder av någon omfattning. Kontrollen är gratis och förpliktigar dig inte överhuvudtaget. Om kontrollen avslöjar behov av renovering får du vid samma tillfälle en renoveringsoffert.

När är det dags att renovera taket?

Taket är en av de viktigaste konstruktionerna i ditt hem, så det lönar sig att ta väl hand om taket! Ett fungerande tak uppfyller tre funktioner: det är vattentätt, tryggt och har fungerande ventilation. Ofta tror folk att taket har brister först då det läcker vatten in. Det kan dock finnas dolda problem i taket som ofta beror på dålig ventilation. Orsaken till exempelvis unken inneluft kan hittas i en föråldrad takkonstruktion.

 

Be om offert
  • Taket är äldre än 30 år.
  • Sprickor i taket
  • Unken lukt
  • Taket läcker
  • Undertak saknas
 

Vad kostar det att renovera taket? Månadsrat från 150 €

Priset för takrenoveringen påverkas av flera fakorer: takets yta, form, takmaterialet och takkonstruktionernas skick. Vesivek är konstaterat det förmånligaste alternativet; Innolink Research Oy intervjuade år 2017 855 av våra kunder och det framkom att vår offert i 81 procent av fallen hade samma pris eller var förmånligare än våra konkurrenters offerter. Då man jämför priserna lönar det sig dock att inte bara se på slutsumman, utan man bör beakta det helhetsmässiga innehållet i offerten.

 

Snabbt finansieringsbeslut – inget mer köande hos banken

Du kan betala på ett sätt som passar just dig – antingen med en engångsfaktura med 30 dagars betalningstid eller genom att dela upp betalningen i månadsrater av önskad storlek. Du kan kalkylera månadsraten och ansöka finansieringsbeslut redan innan du träffar representanten för Vesivek.

Hur framskrider Vesivek-takrenoveringen?

Eftersom hela leveranskedjan med undantag för monteringen av ställningar är i våra egna händer är renoveringen så smidig och tydlig som möjligt för dig som kund.

 

Kartläggning av takets skick

En högklassig renovering utgår alltid från en detaljerad kartläggning av takets nuvarande skick. Därför ger vi aldrig en offert per telefon, utan våra proffs besöker dig för att undersöka takets och innertakets skick. Om du önskar kan du närvara vid kartläggningen.

 

Renoveringsplan och offert

Om behov av renovering upptäcks vid kartläggningen av takets skick utarbetar vi en renoveringsplan och en offert. Priset är bindande och innehåller allt: montering, takkonstruktion, plåtar, takskyddsprodukter och regnvattensystem. Det fasta priset säkerställer att inga otrevliga överraskningar möter för kunden i faktureringsskedet.

 

Förverkligande av renoveringen

Efter godkänd offert väljs en lämplig tidpunkt för renoveringen. Några dagar innan renoveringen inleds monteras ställningarna som garanterar en trygg renovering för både montörerna och invånarna i huset. Efter detta anländer den lokala gruppen på fyra montörer med lyftkran, uppsamlingsflak för återvinningsmaterial samt material. Under den första dagen byggs ett väderskydd för taket, under den andra dagen slutförs arbetet.

 

Fakturering

En faktura för arbetet skickas först då renoveringen är helt klar. Du kan betala fakturan antingen som en engångsfaktura eller i rater. Kom ihåg att hushållsavdraget kan användas för monteringsarbetets del. I samband med faktureringen får du även garantidokument för monteringen och materialen.

Tegeltak

I Vörå utför Vesivek även renoveringar av tegeltak. Materialet för tegeltaken är inhemskt tillverkade Ormax Protector+-betongtaktegel. Det är ett vackert och hållbart betongtegel vars Protector-ytbeläggning ger det genomfärgade teglet en vacker yta som effektivt stöter bort smuts och växtlighet. Ytbeläggningen skyddar även mot UV-strålning, varvid färgen håller länge utan att blekas.

Färger: tegelrött, stugrött, mörkgrått, svart och brunt.

Ladda Ormax Protector+ broschyr

Hur kan jag stå till tjänst?

lokala takproffs in Österbotten

Vesiveks lokala takproffs betjänar dig runt om i Österbotten . Vårt närmaste verksamhetsställe hittar du på sidan Kontaktuppgifter eller genom att ringa oss.

Kontaktuppgifter