Dränering i Nyland på bara en vecka

Dräneringen hör till en fastighets viktigaste men också mest krävande renoveringar. Dräneringsenheten på Vesivek har flera decenniers erfarenhet i att hantera detta på bästa sätt. Det finns tre faktorer som styr kvaliteten: Egna installatörer och egen utrustning, ett omsorgsfullt utarbetat installationskoncept samt tydliga avtal och omfattande dokumentation. Därför är en dränering av Vesivek det trygga valet för dig och ditt hem. Boka en kostnadsfri inspektion från våra experter i Nyland här.

 

Egna installatörer och egen utrustning

Vi vill kunna lova våra kunder förstklassig arbetskvalitet, och vi vet att vi bara kan vara säkra på detta med egna installatörer i Nyland. Vi använder inte underleverantörer alls, så du behöver inte betala för mellanhänder.  Eftersom arbetet genomförs helt och hållet med egna lokala resurser kan vi upprätthålla hög kvalitet och levererar i enlighet med tidsplanen. Vi säkerställer kvaliteten med marknadens bästa garanti: fem år på arbetet.

 

Ett omsorgsfullt utarbetat installationskoncept

Våra dräneringsenheter arbetar bara med dränering, inte andra markarbeten. Och det märks verkligen! Dräneringsarbete handlar om mer än bara dikesgrävning. Det inbegriper många tekniskt krävande arbetssteg. En dåligt utförd dränering kan till och med vara dålig för ett hus. Under åren har vi utvecklat arbetsprocessen till perfekt – och det är därför vi kan renovera ett egnahemshus på 3 till 5 dagar i genomsnitt.

 

Tydliga avtal och omfattande dokumentation

Ett Vesivek-avtal omfattar allt – bara stenarbeten och annat oförutsägbart arbete kan tillkomma på fakturan. Före renoveringen får kunden en skriftlig rapport över dräneringens skick, så besluten behöver inte fattas utifrån en magkänsla. På liknande vis beskrivs och rapporteras alla renoveringssteg till kunden. Därmed får fastighetsägaren dräneringen dokumenterad svart på vitt, vilket är en fördel när fastigheten säljs.

Varför väljer de flesta kunder en Vesivek-renovering?

Branschens längsta erfarenhet

Branschens längsta erfarenhet

Med nästan 60 års ackumulerad kunskap i våra huvuden och i grävmaskinisternas fingertoppar kan du vara säker på att ditt hus är i säkra händer.

De bästa garantierna

De bästa garantierna

Arbetsgarantin är på fem år materialgarantin för rören är 30 år. Med ett väletablerat och finansiellt solitt företag kan du vara trygg i förvissningen att dessa garantier är pålitliga.

Vattnet borta från grunden på en vecka!

Vattnet borta från grunden på en vecka!

Den välutvecklade verksamhetsmodellen och det faktum att Vesivek använder egen utrustning och egen personal säkerställer ett smidigt avtal. Varje renoveringsplats inspekteras noggrant och implementeringen planeras noggrant i förväg. Detta ger oss möjlighet att sluföra dräneringen av en friliggande villa på i genomsnitt 3 till 5 dagar.

Renovering på enkelt vis

Renovering på enkelt vis

Du har en enda kontaktperson att vända dig till under hela projektet. Hela avtalet, från bedömningen av det befintliga skicket till avslutande inspektion rapporteras skriftligen, och vi informerar dig aktivt och framstegen i arbetet. Om problem skulle uppstå ska du komma ihåg att ansvaret alltid ligger hos en och samma utsedda part

Vattenvakt Online™

Vattenvakt Online™

Vattenvakt Online™ är en tjänst som tillhandahålls av Vesivek där en anordning som installerats i dräneringssystemet skickar ett automatiskt larm om vattenytan stiger. På så sätt hinner man reagera på problemet innan vattnet hinner göra skada.

Vi bryr oss om omgivningarna

Vi bryr oss om omgivningarna

Varje hem och trädgård planeras individuellt. Hantering av växter, matjord etc. på tomten avtals med kunden i förväg. Byggavfall avlägsnas från tomten på lämpligt vis. Välplanerat arbete med egen utrustning minskar logistiken.

Grundinspektion™

Att genomföra en dränering är ett stort beslut, vilket blir lättare att fatta om du har uppdaterad information om fastighetens aktuella skick. Under inspektion av grunden går våra experter noggrant igenom skicket på dräneringen och grunden, och om så önskas får kunden en skriftlig och illustrerad rapport från inspektionen. Inspektionen och rapporten är alltid kostnadsfri för kunden. Om inga fuktproblem identifieras ger rapporten en säker känsla och fungerar som dokumentation på ett välskött hus.

Läs mer vår grundinspektion

Hur sker en Vesivek-dränering?

Kontaktförfrågan

Kontaktförfrågan

En lämplig tid avtalas för ett kostnadsfritt inspektionsbesök. Kunden kan närvara vid inspektionen.

Grundinspektion™

Grundinspektion™

Den befintliga dräneringens och grundens skick inspekteras. Om så önskas kan kunden få en skriftlig inspektionsrapport.

Korrigerande åtgärdsplan

Korrigerande åtgärdsplan

Om ett reparationsbehov identifieras får du en skriftlig plan över korrigerande åtgärder samt ett erbjudande på en nyckelfärdig lösning.

Genomförande av renovering

Genomförande av renovering

Vår personal genomför renoveringen vid avtalad tid, på i genomsnitt 3 till 5 dagar.

Städning av trädgården

Städning av trädgården

Byggavfall avlägsnas från platsen och trädgården snyggas till när arbetet är klart.

Uppföljningsinspektion

Uppföljningsinspektion

Vi går igenom resultatet av renoveringen tillsammans med kunden och skriver en slutrapport.

Garantiintyg

Garantiintyg

Kunden får ett intyg på den 5-åriga installationsgarantin, och ett intyg på den 30-åriga materialgarantin.

Symptom på ett defekt dräneringssystem

Påväxt, missfärgningar och sprickor på grunden

Påväxt, missfärgningar och sprickor på grunden

Myror i huset

Myror i huset

Vatten i källaren, igensatta golvbrunnar

Vatten i källaren, igensatta golvbrunnar

En sur eller instängd lukt

En sur eller instängd lukt

Grunden saknar fuktisolermatta, fel jordtyp

Grunden saknar fuktisolermatta, fel jordtyp

Felaktig marklutning

Felaktig marklutning

Vesiveks Online Vattenvakt™ övervakar hemmets dräneringssystem 24/7

Online Vattenvakt™ är en av Vesiveks tjänster, där en anordning som reagerar på stigande vattenyta installeras i dräneringssystemet. Om vattnet i rören stiger ovanligt mycket, skickar Vattenvakt ett automatiskt larm. En driftstörning i pumpbrunnen eller blockerad dränering kan leda till omfattande fuktskador. Vattenvakt hjälper till att förebygga sådana skador.

Vesiveks Online Vattenvakt™ övervakar hemmets dräneringssystem 24/7

Varför är det viktigt att inte skjuta upp dräneringen?

Dräneringen är en stor investering som man lätt skjuter framför sig. Dessutom syns inte dräneringsrören, så underhållet och inspektionen av dem glöms lätt bort. Detta medför en risk för att en defekt dränering orsakar skador på undergolvskonstruktionen i huset under lång tid innan eventuella problem blir uppenbara. När så lång tid har gått kan andra delar av huskonstruktionen redan ha skadats, och renoveringskostnaden kan växa avsevärt.

BOKA EN KOSTNDADSFRI INSPEKTION
 • I likhet med alla andra delar av ett hus åldras dräneringen. Dräneringens genomsnittliga livslängd är 30 till 40 år.
 • Om fukten har skadat undergolvskonstruktionen kan utöver dräneringsarbetet också andra reparationer behöva genomföras.
 • I värsta fall kan mögel och annan mikrobiell påväxt som orsakats av fukten migrera till inomhusluften och orsaka allvarliga hälsoproblem.
 • I princip täcker en försäkring inte några skador som orsakas av defekt dränering. Renovering av undergolvskonstruktioner är vanligtvis omfattande ingrepp som fastighetsägaren måste betala ur egen ficka.

De olika stegen i en Vesivek-dränering

Grunden grävs fram under sulan, sockeln borstas ren och ojämnheter jämnas ut. En fuktisolermatta installeras mot sockeln som fuktspärr.

En cellskyddsmatta installeras mot fuktisolermattan. En skyddslist för fuktisolermattan sätts på plats.

Filterduk, dränerings- och regnvattenrör, inspektions och regnvattenbrunnar samt dag- och dränvattenbrunn installeras.

Dräneringsgrus fylls kring dräneringsrören

Tjälisolering installeras och markytan formas. Avlopp grävs.

En kapillärgrusrand görs och träramar installeras. Gårdsplanen städas och slutförs.

De vanligaste orsakerna till fukt- och mögelskador:

 1. Ytvatten rinner in i byggnaden
 2. Bristfälligt takavvattningssystem
 3. Ytvatten tränger in i kryputrymmet och andra konstruktioner
 4. Trycksatt vatten tränger in i kryputrymmet och andra konstruktioner
 5. Vatten stiger kapillärt upp från byggnadsgrunden till konstruktionerna

lämplig dränering är den viktigaste faktorn när man vill förebygga de ovan nämnda skadorna!

(Källa: Finska inomhusluftföreningen)

Fördelarna med en åtgärdad dränering

 

Problem med regnvatten som bortspolade

Regn- och smältvatten rinner bort från tomten på ett kontrollerat sätt.

 

Kontroll över markfukten

Kapillärt fuktgenomslag från marken till huskonstruktionen förebyggs.

 

Fungerande ventilation

Grunden ventileras och torkar tack vare fuktisolermatta, rätt jordtyp och väl genomförda markarbeten.

 

Underhållet blir enklare

Med hjälp av inspektionsbrunnar kan dräneringens funktion kontrolleras regelbundet.

 

Ett friskt och säkert hem

De flesta allvarliga inomhusluftproblem beror på otillräcklig dränering.

 

Husets livscykel

Husets livscykel förlängs med flera decennier.

 

Fastighetens värde

Fastighetens värde ökar. En eventuell försäljning blir enklare och säkrare.

De vanligaste husdräneringsproblemen

 1. Markens lutning är felaktig eller riktad så att vattnet rinner mot huset.
 2. Gräsmatta, matjord eller annan jord/fin sand ligger an mot grunden.
 3. Frostskyddet är fuktskadat och tillverkat av för tunn frigolit.
 4. Dräneringssystemet i marken består av ett lager rör med 70 mm diameter. Dräneringsrören är ofta skadade och igensatta.
 5. Stigande fukt penetrerar huskonstruktionen.
 6. I ett hus med blindsockel ligger väggkonstruktionen under mark, vilket gör det möjligt för fukt att ledas in i konstruktionen (syllar, reglar och isolering blir fuktskadade).
 7. Luftspalten är fylld med murbruk, vilket underlättar fukttransporten till väggkonstruktionen.
 8. Golvkonstruktionen absorberar kapillärt stigande fukt.
BOKA EN KOSTNDADSFRI INSPEKTION

Hur kan jag stå till tjänst?