Begär ett anbud och delta i utlottningen av en gratis vinterrenovering!

Begär ett anbud för renovering av tak, rännor eller dränering* så kan du vinna den renovering – eller renoveringar – som du själv väljer utan kostnad. Vi lottar ut en takrenovering, en dräneringsrenovering och en regnvattensystem/taksäkerhetsrenovering, d.v.s. TOTALT TRE RENOVERINGAR.

Du kan också begära ett anbud och delta i utlottningen genom att ringa 019-568 0826 (vardagar kl. 8–18). Utlottningen sker bland de anbud som ges mellan 3.10.2022–26.2.2023. Läs mer detaljerade regler här.

*Vi utför dräneringsrenoveringar i verksamhetsområden Nyland, Birkaland, Mellersta Finland, Österbotten, Norra Österbotten och Norra Savolax.