90-luvun pientalojen kosteudenhallinnan riskialttiit rakenteet

90-luvun alun laman jälkeen uusien pientalojen rakentaminen kiihtyi. Talopakettien osuus uudiskohteista kasvoi ja oli vuonna 1995 noin 46 %. Talot rakennettiin yleensä useampikerroksiseksi ja harjakatto oli suosituin kattotyyppi.

Rakentamisen laatuun enemmän huomiota

Vuosikymmenen alun tiukan talouden jälkeen haluttiin panostaa rakentamisen laatuun, kestävyyteen ja terveellisyyteen. Salaojitukseen sekä sadevesien ohjaukseen kiinnitettiin aiempaa enemmän huomiota. Myös energiatehokkuus ja korjausrakentaminen olivat jo 1990-luvulla ajankohtaisia teemoja. Suomen rakentamismääräyskokoelmaan kuuluva RakMK C2 astui voimaan 90-luvun lopulla.

Salaojat tehtiin yleensä edelleen muovisista yksikerroksisista peltosalaojaputkista ja niiden korko anturaan nähden oli usein väärä. Perustusrakenteiden ympärille tuli ohjeiden mukaan tehdä vettä läpäisevä sorakerros, mutta soran sijaan käytettiin usein hiekkaa tai muuta käsillä olevaa maa-aineista. Tarkastuskaivojen kannet saatettiin peittää maan alle.

Valesokkelin käyttö väheni vuosikymmenen aikana. Perustusrakenteet kosteuseristettiin yleensä ulkopuolelta, mutta eristys oli usein heikko, esimerkiksi yksinkertainen bitumisively. Perustusten routasuojaukseen käytettiin jo solumuovilevyjä.

Tiilikate oli suosittu ja sen alle asennettiin aluskate, mutta peltikatteen alta se usein puuttuu. Aluskatteen asennustavassa oli puutteita.

Tavallisimpia 90-luvun pientalon ongelmakohtia ovat:

Salaojitus:

 • Sadevesien ohjaamiseen käytetty usein salaojaputkea, jolloin vedet imeytyvät maaperään.
 • Salaojitus saattaa edelleen puuttua kokonaan.
 • Putket usein liian korkealla ja täyttöä ei tehty kapillaarisoralla, käytetty vielä myös peltosalaojaputkea.
 • Tarkastuskaivot saattavat puuttua tai olla piilossa.
 • Perustusten kosteuseristys puutteellinen.
 • Patolevyn yläreuna usein maan alla ilman suojaavaa listaa, jolloin maa-aines tukkii tuuletusraon.
 • Patolevyä ei ole viety anturan alapintaan asti.

Katto:

 • Puutteellinen yläpohjan tuulettuvuus.
 • Vuotavat läpiviennit.
 • Aluskate saattaa vielä puuttua tai olla väärin asennettu.
 • Pätkälumiesteet.
kattoremontti

Lataa kattoremonttiopas ja saat hyödyllistä tietoa kotisi kunnossapitoon!

Tähän oppaaseen olemme koonneet vastauksia yleisimpiin kysymyksiin, joita ehkä punnitset suunnitellessasi kotisi kattoremonttia.

Lataa opas