Putoamissuojaus

Nuohoojien ym. huolto- tai korjaustöitä tekevien täytyy pystyä työskentelemään katolla turvallisesti, ilman putoamisvaaraa. Työskentely turvataan joko putoamisen estävällä tai sen pysäyttävällä järjestelmällä. Lähtökohtana on aina putoamisen estäminen.

Kiinteistön omistaja on velvollinen huolehtimaan, että kiinteistön putoamissuojaus on lain vaatimalla tasolla ja määräaikaistarkastettu. Samat säädökset koskevat sekä uusia että vanhoja kiinteistöjä.

Ammattilainen - kauttamme myös kokonaispalvelut asennuksineen

Sadevesijärjestelmien ja kattoturvatuotteiden todellinen laatu paljastuu yleensä vasta vuosien mittaan. Tai kun onnettomuus tapahtuu. Puutteellinen kattoturvallisuus on riski sekä asukkaille että huoltotöitä tekeville. Usein unohdetaan, että samat vastuut ja säädökset koskevat sekä uusia että vanhoja kiinteistöjä. Puutteellinen vedenohjaus taas saattaa aiheuttaa kiinteistölle suuriakin kosteusvahinkoja. Käyttämällä Vesivekin FI-sertifioituja tuotteita ja asennustöitä varmistat parhaiten, että rakennuksesi kattoturva ja sadevesijärjestelmä kestävät aikaa ja sään rasitusta.

PALVELUT AMMATTILAISILLE

Haluatko asennustarjouksen tai lisätietoja?