Kattoremontin turvallisuus asukkaan näkökulmasta

Vesivekin telineet

Käsiteltäessä aihetta kattoremontti ja työturvallisuus viitataan usein vain työntekijöiden turvallisuuteen. Entäpä asukkaiden ja muiden alueella kulkevien ihmisten turvallisuus?

Ammattirakentajat ja rakennusliikkeet ovat tiedostaneet tämän riskin uudiskohteissaan jo pitkän aikaa. Uudisrakennukset ovat aidattuja työmaa-alueita, joihin ulkopuolisilla henkilöillä ei ole pääsyä ilman kypärää ym. suojavarusteita ja ilman perehdytystä turvallisuusnäkökohtiin. Saneerauskohteiden työmaa-alueilla sen sijaan vilskettä riittää remontin aikana; kuljetaan töihin ja kouluun, pihalla leikkivät ja touhuavat lemmikit ja lapset. Ovatko he turvassa? Asukkailla ei ole työturvallisuusasioiden tai riskien tietämystä, eikä voida olettaa olevankaan, arkielämän on voitava jatkua turvallisesti ja huoletta urakan ajan.

Kattoremonteissa käsitellään korkealla suuria määriä painavaa purkujätettä, rakennusmateriaaleja ja työkaluja. Mitä jos esimerkiksi purkutiili tai porakone luiskahtaa alas, tai pahimmillaan asentaja kompastuu ja putoaa, ja osuu alla kulkevaan asukkaaseen? Isossa taloyhtiössä kattoremontti on helposti muutaman viikon projekti, ja sinä aikana kuljetetaan suuret määrät työkaluja ja materiaaleja katolle ja sieltä alas, riskin paikkoja on monia.

Kattoremontin tilaajana varmista, että urakoitsijan työturvallisuusdokumentit ovat kunnossa. Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelun keskeiset osat on esitettävä työmaasuunnitelmana kirjallisesti. Vaara- ja haittatekijät on poistettava asianmukaisesti sekä milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työmaalla työskentelevien ja muille työn vaikutuspiirissä olevien turvallisuudelle ja terveydelle.

Työturvallisuuslaissa ja rakennustyön turvallisuudesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa käsitellään laajasti saneeraustyömaiden turvallisuutta. Asetuksen mukaan työnantajan on huolehdittava, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaan vaikutuspiirissä oleville henkilöille. Lisäksi määritellään, että rakennusjätteen ja -tarvikkeiden putoaminen kulkuteille ja työskentelypaikoille on estettävä kaiteilla, aitauksilla, suojakatoksilla tai muilla turvallisuuslaitteilla.

Rakennustelineet ovat tehokkain tapa taata asukkaiden remontinaikainen turvallisuus.

Koko rakennuksen ympäri kulkevat telineet ovat luotettavin tapa turvata sekä työntekijöiden että asukkaiden turvallisuus. Telineiden 0,7 – 1 metrin levyinen työtaso, tasojen reunassa oleva 15 senttiä korkea jalkalista ja suojakaiteet suojaavat tehokkaasti katolta mahdollisesti putoavilta kappaleilta. Räystäiden reunoihin kiinnitettävä kaidesuojaus, puhumattakaan turvavaljaista, eivät tuo asukkaille minkäänlaista suojaa putoavalta materiaalilta.

Taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän kannattaa ehdottomasti varmistaa, että kattoremontin työturvallisuus ja putoamissuojaus on lain vaatimalla tasolla. Vesivek on käyttänyt rakennustelineitä putoamissuojauksena vuoden 2018 alusta. Haluamme tarjota paitsi työntekijöille, myös asukkaille mahdollisimman turvallisen remontin sekä osaltamme olla edelläkävijänä kattosaneerausalan turvallisuuden kehittäjänä.

 

Jari Pohja
Tekninen johtaja, DI
Vesivek Oy

kattoremontti