Lumenpudotus taloyhtiössä

Lunta katolta ei pidä lähteä pudottamaan ilman tarvittavia varusteita, osaamista tai kokemusta. Kiinteistönomistajan vastuulla on aina huolehtia, etteivät putoava lumi ja jää aiheuta omaisuus- tai henkilövahinkoja.

Lumenpudotus on asunto-osakeyhtiön vastuulla

Kerrostaloissa ja rivitaloissa lumenpudotuksen pelisäännöt ovat toisenlaiset kuin omakotitaloissa. Asunto-osakeyhtiöillä on lakisääteinen vastuu suojata sisäänkäynnit ja kulkuväylät sekä ympäröivä katualue rakennuksen katolta putoavalta lumelta ja jäältä. Lumiesteitä tulee käyttää katolla, kun sen jyrkkyys on 1:8 tai jyrkempi.

Etenkin kerrostaloyhtiöt tilaavat lumenpudotuksen katolta urakoitsijalta jo varsin rutiininomaisesti. Tällöin tärkeää varmistua, että valitulla toimijalla on riittävä ammattitaito ja kokemus.

Kerrostalojen kohdalla noudatettava erityistoimia

Kerrostalojen kohdalla on hyvä muistaa, että yli 9 metriä korkeassa kiinteistössä on oltava kiinnitysrakenteet turvaköysiä varten, jotta lumenpudotus (ja myös muut huoltotyöt) voidaan suorittaa turvallisesti.

Yli 9 metriä korkeissa rakennuksissa kattosiltojen ja lapetikkaiden on oltava Luokka 2:n (LK2) mukaisia. Luokka 2 mukaiset kattosillat ja kattotikkaat voivat toimia myös turvaköysien kiinnityspisteinä. Kiinnitysrakenteina voivat toimia myös vaakakiskot, vaijerijärjestelmät ja kattopollarit.

Kiinnityspisteet on tarkistettava vuosittain. Taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä vastaavat kiinnityspisteiden turvallisuudesta.

kattotuotteet