Maan tapa ei suojele ihmisiä

Kattoremonttien markkinajohtaja Vesivek näyttää mallia kattoremonttien putoamissuojauksessa koko toimialalle. Toimitusjohtaja Kimmo Riihimäki nukkuu yönsä hyvin tietäessään, että yli 450 kattoasentajaa nousee turvallisesti aamulla katoille.

Vesivek on siirtynyt tekemään kaikki kattoremontit telineiltä käsin. Se on panostus paitsi työntekijöiden työturvallisuuteen, myös remontin tilaajan eli katon alla asujan mielenrauhaan. Vesivekin toimitusjohtaja Kimmo Riihimäki kertoo, että kaksi kattoremonttiasiakkaan suurinta huolta ovat katon puutteen takia sisälle tuleva sadevesi ja se, että heidän kotonaan joku tipahtaa kattoa remontoidessaan.

Vesivek tekee päivittäin kattoremonttia 50–60 kohteessa, joten yli 450 asentajan nousun katoille pitää tapahtua turvallisesti. Mielenrauhan lisäksi kattoremontin tilaaja saa helpotuksen vastuukysymyksiin. Vesivek toimii rakennustyömaillaan päätoteuttajana, jolloin vastuu on heillä eikä omakotiasukkaalla. Koska Vesivek kantaa vastuun, yritys haluaa tehdä sen mahdollisimman hyvin.

Laissa määritellään kolme eri vaihtoehtoa kattoremonttien putoamissuojaukselle: ensisijainen toteutustapa on telineet, sitten kaiteet ja kolmantena valjaat. Aiemmin kattoremontteja tehtiin pääsääntöisesti valjas- ja kaidetyöskentelynä. Se oli ja on monella tekijällä edelleen ”normaali maan tapa”, ymmärrettävistä syistä. Valjaat ja kaiteet ovat edullisempia ja helpompia tapoja täyttää työturvallisuuden minimiehdot kuin telineet. Telineiden pystyttämiselle ja purkamiselle varataan kaksi päivää. Koko kattoremontin kustannuksista telineiden osuus on noin 15–20 prosenttia.

”Tästä on pienemmän yrityksen helppo tinkiä, ikävä kyllä. Mikään eurosumma ei saisi mennä kuitenkaan työntekijän tai asiakkaan turvallisuuden edelle”, Riihimäki toteaa.

Karuja lukuja vakuutusyhtiöstä

Työmaiden turvallisuus valvotti Kimmo Riihimäkeä öisin. Vakuutusyhtiöstä nimittäin kerrottiin, että jos Vesivekin kohteiden ja työntekijöiden määrän suhteuttaa muihin alalla tapahtuneisiin työtapaturmiin, olisi seitsemän työntekijän jo pitänyt kuolla. Tuo viesti herätti Riihimäen lopullisesti.

Marraskuu 2017 muutti Vesivekin käytännön. Tuolloin tehtiin päätös, että jokaiselle Vesivekin kattoremonttityömaalle pystytetään telineet. Telineillä on monta etua puolellaan. Kun linja telineiden käytöstä on selkeä, päätöstä suojauksen toteutuksesta ei tarvitse enää pohtia yksittäisillä työmailla. Telineet myös toimivat kaikissa sääolosuhteissa ja missä tahansa talotyypissä. – Nukun tämän linjanvedon jälkeen varsin turvallisin mielin, Kimmo Riihimäki sanoo.

Työntekijät kiittävät: Oikeanlaista vastuullisuutta

Markkinajohtajalla on toimialalle mallinnäyttövelvollisuus, ja Vesivek ottaa asian vakavasti. Kun valtakunnallinen toimija tekee työturvallisuuteen liittyvät asiat hyvin, on valvontaviranomaisten sitten helppo vaatia samaa myös pienemmiltä toimijoilta.

Kimmo Riihimäki on kuullut tilanteista, joissa tilaaja on päättänyt purkaa kattoremonttisopimuksen toisen toimijan kanssa, kun työtä ei ole tehtykään Vesivekin mallilla eli telineiltä. Tämä kertoo jotain kuluttajasta ja siitä, kuinka tärkeää heille on turvallisuus, mutta myös alalla tapahtuneesta näkyvästä muutoksesta.

Moni Vesivekin työntekijä kertoo, että telinepäätöksen jälkeen on lisääntynyt paitsi turvallisuuden tunne, myös työergonomia ja työn laatu. Eräskin asentaja kertoi, että muutoksen jälkeen työikä pitenee vähintään kymmenellä vuodella. – Itse toivoisin, että myös muilta alan toimijoilta nähtäisiin samoja työturvallisuuspäätöksiä. Tällä hetkellä ehdot eivät ole samat, eikä ihmisten kohtelu ole tasa-arvoista. On silti ollut hienoa huomata, että jos toimialalle muutosta haetaan, niin meistähän se lähtee, Riihimäki kertoo

Kattotyömaan turvallisuudesta ei tingitä

  • Laki toteaa yksiselitteisesti, että rakennustyö tulee toteuttaa turvallisesti niin, että se ei aiheuta haittaa työntekijöiden terveydelle.
  • Kattoremonteissa tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että katolta putoaminen täytyy olla luotettavasti estetty ja nousutien tulee olla turvallinen. Nojatikkailta katolle ei saa nousta. Telineissä on aina kiinteä kulkutie.
  • Vesikaton saneerauksessa asiansa osaava yritys tuntee vastuu- ja turvallisuusasiat, tietää mitä turvallinen työ pitää sisällään ja ottaa selkeästi työturvallisuusvastuun itselleen. Vesivekillä tämä kirjataan sopimukseen, ja asukas vapautuu vastuusta.
  • Kattoremontin tilaajan kannattaa aina varmistaa tekijöitä kilpailuttaessaan, kenellä on vastuu mahdollisista työtapaturmista.
  • Telineiden alta kulkevien työntekijöiden ja asukkaiden turvallisuus varmistetaan telineissä olevilla niin sanotuilla potkulaudoilla. Mikäli katolta lähtisi luisumaan esimerkiksi työkaluja, törmäisivät ne potkulautaan ja jäisivät telinetasolle, eivätkä pääsisi näin vahingoittamaan ketään.

Tiedot antoi Vesivekin tekninen johtaja, työturvallisuuspäällikkö Jari Pohja.

Toimittaja: Omakotiliitto Outi Suoranta, Kuvat: Laura Vesa

kattotuotteet