Mitä laki määrittelee kodin tikkaista ja katon kulkuteistä?

Tikkaat ja muut katon kulkutiet ovat tärkeä osa turvallista ja toimivaa kiinteistöä. Useimmiten niiden kuntoon kiinnittää kuitenkin huomiota vasta nuohoojan huomautuksesta tai jos itse sattuu nousemaan katolle esimerkiksi lumenpudotuspuuhiin.

Nousutikkaat ja katon kulkutiet

Pelastuslain mukaan tikkaat, kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet on pidettävä sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti. Myös Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta määrittelee, että katon huoltolaitteille on oltava turvallinen, helppokäyttöinen ja katkeamaton kulkutie. Huoltoa ja tarkastamista vaativat piipun lisäksi mm. huippuimurit, antennit ja aurinkopaneelit.

Seinä- eli talotikkaat tikkaat mahdollistavat turvallisen katolle nousun. Talotikkaan tulee olla kestävä, kiinteästi asennettu sekä turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti sijoitettu. Yleensä tikkaat sijoitetaan rakennuksen päätyyn, jossa ne eivät joudu lumikuormalle alttiiksi. Jos talotikkaat asennetaan sivuräystäälle, ne suojataan lumiesteillä. Paikoissa, joissa halutaan estää asiatonta kiipeilyä tikkaille, tikkaisiin voidaan asentaa kiipeilyeste.

Jos katto on jyrkempi kuin 1:8, räystäältä ylös harjalle liikuttaessa on käytettävä lapetikasta tai kattoporrasta. Vaakasuuntaisessa eli katon harjan suuntaisessa kulkemisessa käytetään kattosiltaa.

Nuohoustyö on se tavallisin huoltotyö, mitä varten katon kulkuteitä tarvitaan. Jos nuohooja katsoo, että tikkaat ja katon kulkutiet eivät ole turvalliset nuohouksen suorittamista varten, hänellä on oikeus kieltäytyä työstä. Pelastuslain mukaan hänellä on lisäksi velvollisuus ilmoittaa puutteista kirjallisesti pelastuslaitokselle.

Vesivekin innovatiivista Helmi-tikasta voidaan käyttää sekä nousu- että lapetikkaana. Vesivekin kattosilta täyttää luokan 2 vaatimukset, mikä käytännössä tarkoittaa, että siihen voi katon huoltotöitä tehdessä kiinnittäytyä turvaköydellä.

Helmi-tikkaan askelmien pienet kohoumat lisäävät kitkaa ja tarjoavat kiivetessä tukevan ja turvallisen otteen.

Hätäpoistumistiet eli palotikkaat

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta määrittelee, että rakennuksesta on voitava poistua turvallisesti tulipalossa. Uloskäytävän on johdettava ulos maan pinnalle tai muulle palon sattuessa turvalliselle paikalle.

Käytännössä siis kodin jokaisesta kerroksesta on oltava mahdollisuus poistua kahta eri reittiä. Ylemmistä kerroksista varateinä voivat toimia parvekkeet tai ikkunat. Jos pudottautumiskorkeus maanpinnalle tai muulle palossa turvalliselle paikalle on yli 3,5 metriä, pääsy turvaan varmistetaan aina kiinteillä tikkailla.

Ikkunan kautta tapahtuvaa turvallista poistumista helpottavat ikkunan sivulle asennettu kahva, lisäaskelmat tai tikkaiden sivujohteen jatkaminen.

Lue lisää Vesivekin hätäpoistumisteistä.

kattotuotteet

Lataa ränni- ja kattoturvaopas ja saat hyödyllistä tietoa kotisi kunnossapitoon!

Tähän oppaaseen olemme koonneet vastauksia yleisimpiin kysymyksiin, joita ehkä punnitset suunnitellessasi kotisi ränni- tai kattoturvaremonttia.

Lataa opas