Peltikaton huolto

Vesivekin peltikatteen huoltoa

Kaikki katot, materiaalista riippumatta, vaativat säännöllistä tarkistamista ja huoltamista. Suositeltavat ajankohdat ovat keväällä, jotta lumen ja jään mahdollisesti aiheuttamat vauriot havaitaan välittömästi, sekä syyssateiden jälkeen ennen lumen tuloa. Säännölliset huoltotoimenpiteet pidentävät katon ikää ja varmistavat, että katto toimii oikein. Monelta vakavammalta kosteusvauriolta vältyttäisiin, jos pienet viat korjataan ajoissa. On hyvä myös muistaa, että vakuutukset eivät korvaa huollon laiminlyönnistä johtuvia vahinkoja. Myöskään katteiden materiaalitakuut eivät päde, jos valmistajan huolto-ohjeita ei ole noudatettu.

Tee katollesi säännöllisesti seuraavat huoltotoimet:

  • Poista katolta roskat ja puhdista katto epäpuhtauksista
  • Puhdista jiirit ja rännit, varmista veden esteetön poistuminen katolta
  • Tarkista läpivientien tiiviys
  • Vaihda löysät tai muuten virheelliset kiinnikkeet uusiin
  • Korjaa ja paikkaa naarmut ja ym. katteen pintavauriot
  • Välikatolla tarkista tuulettuvuus sekä aluskatteen kunto, näkyykö mahdollisia vuotokohtia

Peltikatto on suosittu helppohoitoisuutensa vuoksi

Peltikatto on varsin helppohoitoinen valinta, koska sen kova, sileä pinta ei helposti vaurioidu eikä likaannu. Jos lika ja roskat eivät huuhtoudu sadeveden mukana, kannattaa katto puhdistaa vedellä ja pehmeällä harjalla. Katteen pintaan kertyessään siitepöly, noki, lehdet ja muut roskat ovat paitsi esteettinen haitta, voivat aiheuttaa korroosiovaaran pitäessään katteen pinnan kosteana. Jos käytät painepesuria, pidä paine riittävän alhaalla ja huuhtele katto ylhäältä alaspäin. Mikäli tämä ei riitä, voidaan pesua tehostaa Panssaripesulla tai Peltipesulla näiden valmistajien ohjeiden mukaan.

Katon naarmut kannattaa paikata välittömästi

Peltikaton ongelmat liittyvät useimmiten pinnoitteen kulumisesta tai pienistä vaurioista alkaneeseen ruostumiseen ja sen aiheuttamiin reikiintymisiin. Mikäli peltikaton pintaan tulee naarmuja, ne kannattaa sen takia paikkamaalata välittömästi pienellä siveltimellä. Käytä vain katteen valmistajan suosittelemia maaleja. Mikäli naarmun kohta on jo päässyt ruostumaan, poistetaan irrallinen maali kaapimalla ja ruoste teräsharjalla, jonka jälkeen suoritetaan ensin pohjamaalaus.

Tarkista kateruuvien pitävyys

Vanhemmissa peltikatteissa yleinen vuotokohta on katteen kiinnityskohdat, kun ruuvit tai naulat ovat vuosien saatossa nousseet ylös eikä haperoitunut ja kovettunut tiiviste pidä enää vettä. Katon kuntoa tarkastettaessa tulee ylöspompahtaneet kateruuvit ruuvata alas, ja tarvittaessa vaihtaa uusiin. Jos vanhat kiinnikkeet ovat jo ehtineet aiheuttaa vuotoja välikaton rakenteisiin, alkaa koko katon uusiminen olla järkevin valinta.

Kattoremontissa ei välttämättä tule ajatelleeksi, kuinka suuri merkitys kateruuvien kestävyydellä on. Peltikatteelle myönnetystä pitkästä takuuajasta ei ole paljoa iloa, jos katto kiinnitetään kateruuveilla, jotka ruostuvat ja vuotavat nopeasti. Vesivekin käyttämä KINGI-kateruuvi on markkinoiden ainoa ruuvi, jolle on Suomessa virallisesti myönnetty C3-hyväksyntä, mikä takaa sen kestävyyden täkäläisessä ilmastossa.

Milloin katto kannattaa uudelleenmaalata?

Ikääntyessään peltikaton pinta haalistuu ja kiilto katoaa, aurinkoiselta puolelta pinta voi jopa vaihtaa väriä. Toisinaan on järkevää suorittaa koko katteen uudelleenmaalaus, mutta ennen 20 vuoden ikää tähän on tuskin tarvetta. Ennen maalausta katto pitää pestä huolella, sillä maali ei tartu likaiseen tai huonosti huuhdeltuun pintaan. Mahdolliset ruostevauriot tulee raaputtaa pois ja käsitellä ruostesuojauksella. Hyvin tehtynä uudelleenmaalaus antaa katolle lisävuosia, mutta ennen urakkaan ryhtymistä kannattaa tarkistaa, ovatko katon muut rakenteet kunnossa. Jos välikatolla ja aluskatteessa on vaurioita, on yleensä pitkällä tähtäimellä järkevämpää remontoida koko katto.

Peltikaton kestävyyteen vaikuttaa huomattavasti sen pinnoitteen laatu. Osa pinnoitteista on strukturoitu mattapinnan aikaansaamiseksi. Tällainen huokoinen ja epätasainen pinta imee itseensä nopeammin likaa ja orgaanista ainesta. Jotkut pinnoitteet ovat kasviöljypohjaisia, tällöin pinta on pehmeää ja altis naarmuuntumiselle. Lisäksi kyseisten pinnoitteiden huoltomaalaus saattaa olla käytännössä mahdotonta. Vesivekin teräskatteissa on SSAB:n MattaNova -pinnoite. Siinä on teräslevyn molemminpuolinen sinkkikerros sekä pintakerroksessa äärimmäisen kovia partikkeleita, jotka varmistavat pinnoitteen pysymisen ehjänä ja yhtenäisenä.

Jos tarvitset apua kattosi kunnon arviointiin:

 

kattoremontti

Lataa pientalon huolto-opas ja saat hyödyllistä tietoa kotisi kunnossapitoon!

Teimme omakotiasujan avuksi oppaan, johon kokosimme kiinteistön yleisimpiä huolto- ja tarkastustoimenpiteitä.

Lataa opas