SSAB ja Vesivek sopivat fossiilivapaan teräksen toimituksista

SSAB ja Vesivek ovat aloittaneet yhteistyön tuodakseen fossiilivapaan teräksen Vesivekin kattotuotteisiin vuonna 2026. SSAB Fossil-freeTM-teräksen käyttö maalipinnoitetuissa terästuotteissa ja katoissa parantaa kuluttajien mahdollisuuksia valita jatkossa ympäristön kannalta entistä parempia rakennustuotteita.

SSAB aikoo mullistaa koko teräksenvalmistusprosessin. Tavoitteena on toimittaa fossiilivapaata terästä markkinoille kaupallisessa mittakaavassa vuoden 2026 aikana ja poistaa suurelta osin toiminnasta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt noin vuoteen 2030 mennessä. Lotta Ruottinen, SSAB Europen myyntijohtaja:

– Teemme yhdessä työtä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi rakennusalalla. Yhteistyö Vesivekin kanssa fossiilivapaan teräksen tuomiseksi kuluttajien ulottuville tukee koko fossiilivapaata arvoketjua. Haluamme edistää vastuullista ja kestävää liiketoimintaa läpi koko arvoketjun ja haluamme myös auttaa kumppaneitamme, asiakkaitamme ja loppuasiakkaita tekemään vastuullisia valintoja.

Koksi korvataan sähköllä ja vedyllä

SSAB tekee yhteistyötä rautamalmintuottaja LKAB:n ja energiayhtiö Vattenfallin kanssa osana HYBRIT-hanketta, jonka puitteissa kehitetään arvoketju fossiilivapaan raudan ja teräksen tuotantoon ja korvataan rautamalmipohjaisessa teräksenvalmistuksessa perinteisesti käytetty koksi fossiilivapaalla sähköllä ja vedyllä. Tämä prosessi käytännössä poistaa terästuotannon hiilidioksidipäästöt.

Vesivek-konsernin toimitusjohtajan Kimmo Riihimäen mukaan Vesivek pyrkii lisäämään fossiilivapaan teräksen käyttöä Suomessa ja Ruotsissa kahdella tavalla. Ensinnäkin käyttämällä ympäristöystävällisellä, fossiilivapaalla valmistusprosessilla tuotettua terästä omien tehtaiden kattotuotteissaan. Lisäksi yritys pyrkii yhdessä SSAB:n kanssa edelleen parantamaan kierrätysteräksen hyödyntämistä.

– Vesivek kierrättää Suomessa ja Ruotsissa purkujätteestä jo nyt yli 95 % ja teräksestä 100 %. Pystymme jo nyt lajittelemaan teräksen helposti eri laatuvirtoihin hyödynnettäväksi, Riihimäki toteaa.

Uncategorized