Vaadi turvaa kattoremonttiisi

Vesivek telineasennus

Kattoremontin tullessa ajankohtaiseksi on taloyhtiön hallituksella punnittavana monta tekijää. Taloudelliset kriteerit pyörivät yleensä päällimmäisenä keskusteluissa, mutta myös remontin turvallisuus kannattaa varmistaa huolella. Tuskin kukaan haluaa kotipihaansa pienintäkään onnettomuusriskiä, ei sen koommin asukkaille kuin remonttimiehillekään.

Taloyhtiössä vastuukysymykset ovat hallituksen, sen jäsenten ja puheenjohtajan, isännöitsijän sekä urakoitsijan välinen paletti, johon vaikuttavat monet tekijät. Hallituksen jäsenillä on niin sanottu yleinen huolellisuusvelvollisuus, joten kattoremonttifirmaa valittaessa kannattaa vaatia todennukset myös urakoitsijan kyvykkyydestä hoitaa työturvallisuus asianmukaisella tavalla.

Suomessa kaikkea korjausrakentamiseen liittyvää turvallisuutta ohjaa Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009. Se linjaa, että putoamissuojaukseen on ensisijaisesti käytettävä työtasoja tai henkilönostolaitteita taikka suojaverkkoja tai muita rakenteisiin kiinnitettäviä putoamisen estäviä suojarakenteita. Valjaat ovat toissijainen ratkaisu, jos suojausta ei muutoin voida toteuttaa.

Työtasot eli telineet ovat siis ensisijainen ja turvallisin ratkaisu. Koska se on kuitenkin kustannuksiltaan ja toteutukseltaan vaativin, on ajan myötä käytäntö ajautunut siihen, että suojaus toteutetaan yleensä valjailla. Valjassuojaukseen liittyy kuitenkin paljon riskitekijöitä. Asianmukainen toteutus riippuu aina yksittäisten henkilöiden valinnoista, ja koska valjaiden käyttö koetaan alalla helposti työlääksi ja työtä hankaloittavaksi, niiden käyttöä laiminlyödään. Työmailla saattaa esimerkiksi törmätä asentajiin, joilla valjaat kyllä ovat päällä, mutta turvaköysi on kiinnittämättä.

Räystäille asennettavat turvakaiteet ovat astetta turvallisempi valinta. Tarjolla olevien valmiiden kaideratkaisujen kiinnitys kuitenkin jättää kattorakenteisiin aina jälkensä, ja päädyt jäävät usein suojaamatta.

Vesivek (Hämeen Laaturemontti Oy ja Vesivek Oy yhdistyivät 11.5.2018 Vesivek Oy:ksi) otti käyttöön 2018 alussa telineiltä tehtävän asennuksen. Sen lisäksi, että telineet maksimoivat asentajien turvallisuuden, niiden käytössä on muitakin huomattavia etuja. Työ voidaan suorittaa oikealta korkeudelta ilman katolta kurottelua, jolloin työergonomia paranee. Samalla työ tehostuu ja varsinkin viimeistelytöiden laatu paranee. Koska telineet kiertävät koko rakennuksen, aikaa ei kulu niiden siirtelyyn ja myös päätyjen asennus voidaan toteuttaa turvallisesti.

Telineet tuovat turvaa myös asukkaille. Telineet toimivat tehokkaasti suojana katolta mahdollisesti putoavalta materiaalilta, jolloin kulkutiet ovat turvallisemmin käytettävissä. Lisäksi telineet suojaavat myös rakennuksen vierustan kalusteita ja istutuksia.

Toki telineidenkin käyttö vaatii ammattitaitoa. Ne saa pystyttää vain asianmukaisen koulutuksen saanut henkilö, ja niille saa nousta vasta käyttöönottotarkastuksen jälkeen. Suoritetut tarkastukset käyvät ilmi telineille kiinnitetystä telinekortista.

Kattoasentaja telineillä
Telineet helpottavat varsinkin viimeistelytöitä. Esimerkiksi otsalautojen maalaaminen, kattoturvatutteiden ja vesikourujen asennus voidaan tehdä oikealta korkeudelta ilman katolta kurottelua.

Aluehallintaviraston työturvallisuusvalvonta kiristymässä

Korjaustyömaiden turvallisuutta valvoo yleisellä tasolla aluehallintovirasto. Valvontaa ollaan tehostettu saneerauskohteissa havaittujen puutteiden takia.  Kiireessä työturva jää jalkoihin, tai kilpailun kiristyessä säästetään kustannuksista väärissä paikoissa. Tämän vuoden tammi-kesäkuussa Varsinais-Suomen AVI teki tarkastuksia 36 kohteeseen. Tarkastuksissa annettiin 57 kehotusta ja peräti 35 käyttökieltoa.

Jokainen ymmärtää, että haitat voivat olla mittavat, jos remontti joudutaan keskeyttämään puutteellisesta turvallisuudesta johtuvan käyttökiellon takia. Mitä kauemmin kattorakenteet ovat auki, sitä suuremmaksi nousee kosteusvaurioiden riski.

Joten remontin tilaajana kannattaa varmistaa, että työolosuhteet ovat kunnossa, myös urakoitsijan työturvallisuusdokumenttien osalta. Kohteesta tulee laatia työmaa- ja turvallisuussuunnitelma sekä nosturia käytettäessä pystytystarkastuspöytäkirja.

Asiakkaat ja työntekijät ansaitsevat remontin, jossa työturvallisuus on hoidettu parhaalla mahdollisella tavalla.

Vesivekillä kokemukset telineasennuksesta puolen vuoden käytön jälkeen ovat olleet erittäin myönteisiä sekä asentajien että asiakkaiden taholta. Kuten eräs asentaja totesi: ”Nyt tuli huimasti lisää työvuosia”.

Tavoitteenamme markkinajohtajana on nostaa alan työturvallisuutta lain edellyttämälle ja sille kuuluvalle tasolle laajemmaltikin.

Juhani Kukkakorpi
Rakennusmestari
Porin AMK RKL ry:n puheenjohtaja, valtakunnallisen AMK RKL ry:n varapuheenjohtaja
Kattoasiantuntija Vesivek Oy:llä

kattoremontti