Vesivek jatkaa tehostettua panostamista turvallisuuteen

Rakennustelineet ovat ainoa tapa toteuttaa putoamissuojaus riittävällä tasolla kattoremonteissa. Valjaita voidaan käyttää teknisten putoamissuojausratkaisujen sijasta vain aivan lyhytaikaisissa töissä, kuten katolla olevien yksittäisten reikien paikkaamisessa. Kuva: Olli-Pekka Latvala

Vesivek tehosti keväällä työhankkeidensa turvallisuuskoulutusta ja käynnisti kattoremonttihankkeiden turvallisuuteen liittyvät tehotarkastukset henkilöstönsä ja alihankkijoidensa keskuudessa. Toistaiseksi toteutettujen lähes kahdensadan tarkastuksen pohjalta on ryhdytty toimiin työhankkeiden turvallisuuden parantamiseksi entisestään.

Vesivek Oy ryhtyi keväällä toimenpiteisiin, joilla parannetaan kattoremonttihankkeiden turvallisuutta. Toimenpiteisiin kuului sekä sisäistä koulutusta että tehostettuja turvallisuustarkastuksia.

Kesä–syyskuun aikana toteutettiin 187 tehotarkastusta eri kohteissa. Jokaisessa tarkastuksessa laadittiin yksityiskohtainen raportti kohteen turvallisuustoimenpiteistä ja niissä ilmenneet huomautuksen aiheet korjattiin välittömästi. Lisäksi työsuojelupäällikkö on kiertänyt jokaisessa yksikössä vastuuhenkilöiden kanssa kouluttamassa esihenkilöitä työturvallisuuden valvontaan liittyvissä asioissa. Kesä–syyskuussa toteutettiin yhteensä 77 koulutuskäyntiä.

Keväästä lähtien työnjohtajat ovat toteuttaneet ja dokumentoineet työkohteissa 1030 työturvallisuus- ja työmaasuunnitelmaa. Kattoremonttityönmaiden kohdekohtaiset työturvallisuussuunnitelmat sisältävät muun muassa putoamissuojaussuunnitelman ja todistukset kohteen työntekijöiden perehdytyksestä. Suunnitelmien mukaan kaikki telineet tarkastetaan ja työnjohtajat tekevät kaikki tarvittavat korjaukset ennen telineiden käyttöönottoa.

Työnjohtajien esimiehet seuraavat dokumenteista työturvallisuuden toteutumista. Käytäntönä on myös, että esimiehet tekevät vähintään kerran viikossa tarkastuskäynnin asennuskohteissa.

”Tehostimme tarkastuksia, jotta työturvallisuuden dokumentointi, kehitys ja seuranta on entistäkin tehokkaampaa. Otimme entistä tiukemman linjan kaikenlaisia turvallisuuspuutteita kohtaan kaikessa työssämme, oli kyse sitten omasta henkilöstöstämme tai alihankkijoistamme. Uskon siihen, että tämä työ on nyt tuottanut tuloksia”, Vesivek-konsernin toimitusjohtaja Kimmo Riihimäki sanoo.

Talon ympäri kiertävät rakennustelineet käyttöön vuonna 2018

Vesivek tuomittiin alkuvuodesta 2023 yhteisösakkoon syksyllä 2020 tapahtuneisiin asbestipurkutyön turvallisuuspuutteisiin liittyen. Työkohde oli Keuruulla sijaitseva omakotitalon kattoremonttityömaa. Tänä syksynä Vesivek tuomittiin yhteisösakkoon, jonka syynä olivat rakennustelineiden turvallisuuteen liittyvät puutteet maaliskuussa 2021. Tuomio ei ole lainvoimainen. Vesivek ei tule valittamaan oikeuden päätöksestä.

Aluehallintovirasto (AVI) julkaisi aiheesta lehdistötiedotteen 4.10. Tiedotteessa viitattiin siihen, että Vesivek on saanut aiemminkin yhteisösakkoja turvallisuusrikkomuksista.

Valtaosa aiempiin sakkoihin johtaneista tapahtumista ajoittui vuosille 2011–2016 ja vahvistukset tuomioista tulivat vuosien 2016 ja 2017 aikana. Useimmat tuomiot koskivat puutteellista putoamissuojausta, kun asennukset toteutettiin vielä tuolloin ilman rakennustelineitä.

Korjatakseen epäkohdat Vesivek ryhtyi käyttämään vuodesta 2018 alkaen parasta mahdollista rakenteellista putoamissuojausta. Vesivek siirtyi ensimmäisenä alan suomalaisena toimijana käyttämään kaikissa pientalokohteissa putoamissuojauksena talon ympäri kiertäviä rakennustelineitä.

Käytännössä rakennustelineet ovat ainoa tapa toteuttaa putoamissuojaus riittävällä tasolla kattoremonteissa. Yleisen käsityksen vastaisesti valjaiden käyttö ei ole kattojen rakentamisessa lainmukainen putoamissuojaus.

kattoremontti kattotuotteet