Vesivek purkaa asbestipitoiset katot

Vuoden 2016 alusta alkaen asbestia sisältävän varttikaton eli mineriitti- eli kuitusementtikaton purkaminen tuli asbestipurkutyön piiriin. Se tarkoittaa, että lain piiriin kuuluvan katon saa purkaa kattoremontin yhteydessä vain siihen koulutettu henkilö, ja purkavalla yrityksellä on oltava asbestipurkuun oikeuttava lupa. Vesivek on saanut asbestipurkuluvan, ja kaikki yrityksen kattoasentajat on koulutettu asianmukaisesti.

Mistä tiedän onko katossani käytetty asbestia, Laaturemontin yksikönjohtaja Mikko Viitavaara?
– Paljain silmin sitä ei pysty näkemään. Mutta jos varttikatto on rakennettu ennen 1980-luvun loppua, siinä mitä todennäköisimmin on asbestia. Kannattaa kutsua Vesivekin kattoasiantuntija paikalle tarkastamaan asia.

Miten asbestipurkutyönä tehtävä purku eroaa tavallisesta?

– Purkajilla on oltava asianmukaiset henkilösuojaimet. Työssä käytetään imurilaitteistoa. Syntyvä jäte pakataan tiiviisti, merkitään ja kuljetetaan asianmukaisesti pois. Näistä syistä purkutyö kestää myös hieman tavanomaista kauemmin.

Voiko asbestipitoisen katon purkamisesta tulla talon asukkaille terveyshaittoja?

– Ei voi. Purkutyön tekevän yrityksen velvollisuuksiin kuuluu laatia purkutyösuunnitelma, jonka avulla varmistetaan että purusta ei aiheudu haittaa ulkopuolisille tai asukkaille.

Miten asukkaan pitää valmistautua kun asbestipitoista kattoa tullaan purkamaan?

– Mitään esivalmisteluja asukkailta ei tarvita. Purkutyön aikana ikkunoiden ja ovien turhaa auki pitoa kannattaa välttää. Mahdolliset ilmanvaihtolaitteet tulee purkutyön ajaksi laittaa kiinni.

Onko remontin tilaajalla erityisiä vastuita asbestipurkutyömaalla?

– Vastuut ovat samanlaiset kuin kattoremonttiurakoissa muutenkin. Aina ei tiedosteta, että tilaaja on viime kädessä vastuussa työmaan turvallisuudesta – ellei vastuuta ole urakkasopimuksessa siirretty urakoitsijalle. Tämä koskee yhtä lailla itsenäistä työn suorittajaa kuin yrityksiä. Vesivekin sopimuksissa vastuu kattoremontista luonnollisestikin siirtyy Vesivekille.

Jos asbestijätettä käsitellään väärin, siitä saattaa koitua riskejä ympäristölle ja ihmisille. Siksi vanhan varttikaton purkamisessa ei kannata harkitakaan mitään oikoteitä, vaan ottaa yhteys asianmukaiset luvat saaneeseen yritykseen, muistuttaa Viitavaara.

kattoremontti