Puramme asbestia sisältävät katot turvallisesti

Vuoden 2016 alusta alkaen asbestia sisältävän varttikaton eli mineriitti- eli kuitusementtikaton purkaminen tuli asbestipurkutyön piiriin. Se tarkoittaa, että lain piiriin kuuluvan katon saa purkaa vain siihen koulutettu henkilö, ja purkavalla yrityksellä on oltava asbestipurkuun oikeuttava lupa. Vesivek on saanut asbestipurkuluvan.

 

Asbestinpurun lainmukaisuus

Asbestinpurun lainmukaisuutta valvoo AVIn alainen työsuojeluviranomainen. Asbestipurkutyöluvista pidetään rekisteriä ja purkutyöstä on tehtävä työsuojeluviranomaiselle ennakkoilmoitus. Käyttämällä asianmukaiset luvat saanutta urakoitsijaa varmistat, että kattoremonttisi tehdään lain ja valvontaviranomaisten edellyttämällä tavalla.

 

Asbestijätteen käsittely

Asbestijätteen väärinkäsittely voi aiheuttaa riskejä ympäristölle ja ihmisille. Siksi vanhan varttikaton purkamisessa ei kannata harkita mitään oikoteitä, vaan ottaa yhteys asianmukaiset luvat saaneeseen yritykseen.

 

Sisältääkö katto asbestia?

Paljain silmin asbesti ei näy. Mutta jos varttikatto on rakennettu ennen 1980-luvun loppua, siinä mitä todennäköisimmin on asbestia.

 

Asbestinpurkutyö

Miten asbesti vaikuttaa purkutyöhön? Purkajilla on oltava asianmukaiset henkilösuojaimet ja työssä käytetään imurilaitteistoa. Syntyvä jäte pakataan tiiviisti, merkitään ja kuljetetaan asianmukaisesti pois. Näistä syistä purkutyö kestää myös hieman tavanomaista kauemmin.