Mestaritoiminta Oy hyödyntää Vesivekin kattoturvakumppanuutta

Mestaritoiminta Oy, Järvenpää

Mestaritoiminta Oy on Järvenpään kaupungin ja Järvenpään Mestariasunnot Oy:n omistuksessa oleva kiinteistöjen rakennuttamista ja kunnossapitoa harjoittava yritys. Marita Laakso toimii yrityksessä projektipäällikkönä toimenkuvanaan vanhojen kiinteistöjen kunnossapito sekä uudishankkeiden rakennuttaminen.

– Kun tulin taloon pari vuotta sitten, lähdimme kehittämään toimintaa työturvallisuuskärki edellä. Laadimme listat kattoturvallisuuden tarpeista tärkeysjärjestyksessä. Sen pohjalta teimme tarjouskyselyt, ja Vesivek valikoitui kumppaniksi, kertaa Marita yhteistyön alkumetrejä.

Kuntokartoituksilla kokonaiskuva budjetoinnin pohjaksi

Mestaritoiminnalla on asuinkiinteistöjä huollettavana 60 kpl. Jotta koko kiinteistökannasta saataisiin ajantasainen kokonaiskuva, Vesivekiltä Samuli Hänninen teki kartoitukset kaikkien kiinteistöjen katoille. Niiden pohjalta tehtiin päivitetyt korjaussuunnitelmat ja budjetoinnit myös seuraaville vuosille. Vesivekin paikalliset asentajat aloittivat kattoturva-asennukset kohteissa, joissa oli kiireellisimmät päivitystarpeet.

Vesivek kävi läpi myös uudiskohteiden kattoturvasuunnitelmat ja teki niihin täsmennyksiä. On huomattavasti kustannustehokkaampaa asentaa heti rakennusvaiheessa optimaalinen kattoturvaratkaisu kuin myöhemmin tehdä mahdollisia lisäasennuksia.

– Kattoturvamääräyksissä, kuten kaikissa muissakin rakentamiseen liittyvissä säädöksissä tapahtuu koko ajan niin paljon, ettei siinä suunnittelijatkaan aina pysy perässä. Esimerkiksi heilahduksenestopisteet otetaan vielä heikosti huomioon suunnitteluvaiheessa, toteaa Marita.

Marita Laakso sai kokonaiskuvan Mestariasuntojen kiinteistöjen kattoturvasta Marko Puumalaisen ja Samuli Hännisen kartoitusten avulla.

Puutteellinen kattoturva hankaloittaa kiinteistöjen ylläpitoa

Marita kokee ajantasaisen kattoturvan olevan oleellisen tärkeää kiinteistöjen huoltotyössä. Katoille mennään säännöllisesti vähintään kaksi kertaa vuodessa esimerkiksi puhdistamaan vesikourut. Jos kattoturva ei ole kunnossa, se tuo ongelmia ja lisäkuluja kiinteistöjen ylläpitoon. Ja koska kattoturva ei toisaalta koko ajan ole näkösällä, se helposti unohtuu. Puutteet havaitaan vasta kun katolle mennään – tai kun onnettomuus tapahtuu.

Ajantasaisen kattoturvan ohella yhtä lailla tärkeää on, että varusteita osataan käyttää oikein. Vesivek järjestää yritysten tarpeisiin räätälöityjä kattoturvakoulutuksia, joissa opastetaan teoria- ja käytännön tasolla kattoturvan oikeaoppiseen käyttöön. Myös Mestaritoiminnan huoltohenkilöt kävivät läpi Vesivekin koulutuksen. Kurssilla käytiin läpi valjaat ja muut apuvälineet sekä opastettiin, miten opittuja taitoja sovelletaan huoltohenkilöiden omissa kiinteistöissä.

– Huoltohenkilömme kokivat koulutuksen tärkeäksi. He tekevät töitä vain näissä meidän omissa kiinteistöissämme, joten niiden turvallisuus vaikuttaa huoltohenkilöstön jokapäiväiseen työhön oleellisesti.

Vesivek tekee Mestaritoiminnan kiinteistöihin myös vuosittaisia määräaikaistarkastuksia. Lisäksi käytössä on pilvipalvelu, jossa kaikki tarvittavat kattoturvadokumentit ovat tallessa ja helposti asianosaisten löydettävissä.

Vesivek hoitaa automaattisesti kaikki Mestaritoiminnan kattoturvan vuosittaiset määräaikaistarkastukset, jolloin kiinteistönomistajan ei tarvitse muistella ja huolehtia niistä itse.

Lakisääteiset määräaikaistarkastukset unohtuvat helposti

Vesivekin kattoturvakumppanuuksista vastaava Marko Puumalainen toteaa, että tällainen Mestaritoiminnan kanssa tehtävä kokonaisvaltainen yhteistyö on asiakkaan kannalta kaikkein huolettomin ja turvallisin ratkaisu. Se tuo myös kustannustehokkuutta, sillä budjetointi selkiytyy ja mahdolliset kattoturva-asennukset saadaan heti kerrasta toteutettua optimaalisesti.

– Esimerkiksi lakisääteiset vuosittaiset määräaikaistarkastukset unohtuvat helposti. Me hoidamme ne automaattisesti ja tallennamme kaikki tarvittavat dokumentit asiakkaan käyttöön pilvipalveluumme, luettelee Marko.

Maritan kokemuksen mukaan kiinteistönomistajien ja huoltopalvelujen tuottajien tietoisuudessa ajantasaisista kattoturvamääräyksistä on parantamisen varaa. Tuotteet kehittyvät ja säädökset muuttuvat jatkuvasti, ei pelkästään kattoturvassa vaan kaikilla kiinteistönhuollon osa-alueilla. On mahdotonta pysyä kaikesta täysin ajan tasalla.

– Vanhojen kiinteistöjen ylläpito on laaja työsarka, on monenikäistä ja monenkuntoista kiinteistöä ja korjauksia pitäisi tehdä monella rintamalla. Helpottaa huomattavasti omaa työtä, kun pystyy antamaan yhden, erikoisosaamista vaativan siivun kokonaisuudessaan ammattilaisen hoidettavaksi. Vesivekin kanssa yhteistyö on sujunut hyvin. Samuli on toimittanut minulle selkeää tietoa, jonka pohjalta asioita on saatu vietyä järjestelmällisesti eteenpäin, toteaa Marita.