Takrenovering på finlandssvenska

Anders Bäckman , Ekenäs
Takrenovering Vesivek

Ekenäs är ett av vårt lands mest idylliska tätortsområden. De smala gatorna i Gamla stan berättar om livet hundratals år tillbaka. Gatunamnen beskriver vilka slags hantverkare det fanns i staden; Hattmakaregatan, Handskmakaregatan, Smedsgatan och Linvävaregatan. Takmakaregatan hittas inte på kartan – om du söker experter inom den branschen måste du åka ända till Nurmijärvi. Där finns Vesiveks kontor där takrenoveringsärenden sköts lika flinkt på båda inhemska språken.

Anders Bäckman på Rosenvägen i Ekenäs kände för ett drygt år sedan inte ännu till Vesivek eller takexperten Jonas Sarkanen som brukar dricka sitt morgonkaffe på företagets kontor i Nurmijärvi. Anders och hans fru hade många gånger pratat om att rusta upp taket. De hade till och med fått ett par offerter från andra företag inom branschen, men de hade inte övertygat Anders.

Möte på Rosenvägen

En vacker vårdag körde takexperten Jonas i Knipnäs i Ekenäs, och svängde in på Rosenvägen. Gatan kantades av trädgårdar, den ena mer praktfull än den andra – men det var inte dessa som fångade hans intresse. Jonas betraktade hustaken med en yrkesmans blick.

Samtidigt satt Anders Bäckman i köket med sin fru och drack eftermiddagskaffe. Då dörrklockan ringde kikade Anders ut genom fönstret och såg på gården en man, vars blick var riktad mot skyarna. När Anders öppnade dörren presenterade mannen sig på felfri finlandssvenska: ”Hej, jag är Jonas Sarkanen från Vesivek”.

Anders är infödd Ekenäsbo och uträttar gärna ärenden på områdets majoritetsspråk. Han berättar att mötet med Jonas var trevligt och sakligt. Anders värdesatte särskilt det, att Jonas inte prackade på honom sina tjänster, utan framförde en sakkunnig synpunkt om takets nuvarande skick och artigt förhörde sig om huruvida Anders skulle vara intresserad av ett andra möte. Man avtalade om ett sådant, och Jonas återkom efter ett par dagar.

I samband med kaffedrickandet gav Jonas utförligare information åt Anders om hur Vesivek skulle renovera taket. Jonas sakkunnighet fick Anders att tro på det vid första anblick vansinniga löftet om att sköta hela takrenoveringen på två dagar.

Jonas gav en offert, som enligt makarna Bäckman var både tids- och pengamässigt rimlig. Efter en kort betänketid skakade man hand på detta.

Löftena infrias

Anders sade sig vara rentav häpen när de material som krävdes för takrenoveringen anlände samma dag som renoveringsteamet.

Hos grannarna ligger först de nya materialen vanligtvis utspridda och sedan när arbetet är klart pryder gamla rivningsmaterial gårdarna under lång tid.

Anders beskriver åtgärderna som en helhet och lånar semestertermen ”all inclusive”. Till och med skruvar som fallit på gården söktes fram och plockades upp med hjälp av magneter.

Väderskydd redan första dagen

Det gamla takets rivningsarbeten inleddes tidigt på morgonen. Han berömmer den planenliga och punktliga verksamheten, och tilldelar extra poäng för bruk av inhemska material.

Teamet bestod av fyra kunniga och raska grabbar. Mitt hus är byggt 1957 och under den gamla takplåten fanns traditionell filt som avlägsnades. Teamet öppnade även ett par ventilationsöppningar som varit täckta. De färdigdimensionerade nya plåtarna monterades och kring tretiden var det klart.

Under dag två monterade plåtslagarna rännor och taksäkerhetsprodukter. Skorstenen fick också ny plåtbeklädnad. Därefter samlades allt överloppsbråte ihop och fördes bort. De var klara ungefär samtidigt som vi drack eftermiddagskaffe kring tretiden.

Anders berättar att han någon gång sett annonser från Vesivek, och förhållit sig med sund skepsis till löftet om en takrenovering på två dagar. Nu medger han belåtet att ”de håller vad de lovar”.

Anders uppskattade även det, att Jonas kom på besök också medan renoveringen pågick och dessutom ringde efter ett par veckor för att kolla upp att allt är i sin ordning. Fastän Anders är en prismedveten och krävande kund ger han Vesivek fulla poäng. Han tycker att det var mycket behagligt att få sköta ett så här viktigt ärende på svenska.