Taysin kattoturva ajan tasalle

Tays , Tampere
Taysin kattoturva ajantasalle

Julkisissa, isoissa kiinteistöissä kattoturvalle asetetaan erityisen suuret vaatimukset. Tiloissa liikkuvien ihmismassojen turvallinen kulku on varmistettava. Lisäksi katolla tehtävät huoltotyöt on pystyttävä suorittamaan turvallisesti, suunnitellussa aikataulussa ja mahdollisimman vähän kiinteistön käyttäjiä häiriten. 

Tampereen yliopistollisessa Keskussairaalassa kattoa riittää, samoin tarkistettavaa ja huollettavaa kattoturvaa. Taysiin kuuluu Tampereen yliopistollisen Keskussairaalan lisäksi Valkeakosken, Sastamalan sekä Pitkäniemen sairaalat. Jukka Sertamo toimii rakennusinsinöörinä Taysin tilapalveluissa, joka vastaa kiinteistöjen rakennusteknisestä huollosta ja ylläpidosta.

”Hyvä kattoturva perustuu niin yksityisellä kuin julkisellakin puolella rakennusmääräyksiin ja ohjeistuksiin. Mutta toki näin suurissa kiinteistöissä ja sairaalaympäristössä vastuullisuus sekä turvallisuus ovat vieläkin korostetummassa roolissa.”

Veloitukseton katselmus kartoittaa tilanteen

Taysin kattoturvaa on päivitetty vanhempien rakennusten osalta nykymääräysten mukaiseksi. Kun Vesivekin myyjä Sami Järvenpää otti yhteyttä, päätettiin tilata yritykseltä kuntokartoitus kattoturvan kokonaistilanteen hahmottamiseksi.

”Myyjä oli asiallinen ja ammattitaitoinen, tunsi selvästi myymänsä tuotteet. Tarjotun kartoitusraportin veloituksettomuus oli toki plussaa, joskaan meille se ei ollut kynnyskysymys. Sami lupasi mahdollisesta asennustyöstä myös jälkiraportin dokumentointia varten, mikä tietenkin helpottaa minun työtäni”, kertoo Sertamo.

Vesivek asentaa Taysin rakennuksiin yhteensä noin 100 metriä seinätikkaita. Uusiin tikkaisiin tullaan vielä lisäämään lukolliset kiipeilyesteet, kertoo Sertamo.

Sami kävi parina päivänä paikan päällä kartoittamassa tilannetta yhdessä Taysin tilapalveluiden työntekijän kanssa. Kierroksella havaittiin, että talotikkaissa olisi turvallisuuden osalta päivitettävää. Puutteita oli nousukiskoissa, joiden käyttöä suositellaan varmistamaan kiipeäjän turvallisuus. Yli 8-metrisissä nousuissa kisko on pakollinen. Lisäksi tikkaiden yläpäässä on hyvä olla karhennettu askeltaso liukastumisen estämiseksi katolle astuttaessa. Tarvetta oli myös muutamalle vastapainopollarille. Mahdolliset korjaustarpeet haluttiin samalla käydä läpi muissakin Taysin yksiköissä. Niiden osalta kartoitustyöt ovat vielä kesken.

Ammattitaitoisen asennusporukan kanssa yhteistyö sujuu

Asennuksiin päästiin nopealla aikataululla. Ennen töiden aloitusta Vesivekin asennusmiehet kävivät läpi turvallisuusperehdytyksen Keskussairaalan rakennusmestarin johdolla.

”Edellytämme alihankkijoiltamme sertifioitua asennusta ja nimettyä asennustiimiä. Työturvallisuuskorttien täytyy olla kunnossa, minkä lisäksi koulutamme ja perehdytämme kaikki alihankkijamme turvallisuuskäytäntöihin. On iso plussa, että urakoitsijalla on oma, ammattitaitoinen asennusporukkansa”, Sertamo painottaa.

Vesivekin asennusryhmä saa kehuja asiallisuudestaan ja aktiivisuudestaan, minkä ansiosta yhteistyö oli sujuvaa. Esimerkiksi tukiasema-antennien alasajaminen hoitui ongelmitta. Sairaalan alueella on voimakas radiotaajuuskenttä, mikä tuli sulkea töiden ajaksi asentajien turvallisuuden takaamiseksi. Asennusjärjestelyistä vastaava tiimin nokkamies Timo Vattula vahvistaa yhteistyön sujuneen mallikkaasti:

”Muun muassa asentajien työturva ja muut turvallisuusseikat sovittiin yhdessä niin, että tiedettiin selkeästi, mikä on vastuujako. Pyrimme kaikilla asennustyömaillamme huomioimaan asiakkaan toiveet ja toiminaan niin, että asennukset hoituvat tilaajan kannalta mahdollisimman turvallisesti ja sujuvasti.”