100 % kotimainen Vesivek-kattoremontti

Vesivek on ainoa kattoremonttiyritys, jolla on koko toimitusketju omissa ja 100 % kotimaisissa käsissä. Sinulle asiakkaana se näkyy laatuna, luotettavuutena ja sujuvana kommunikointina. Yhteiskunnallisella tasolla kotimaisuus tarkoittaa, että veroeurot työstä ja tuotteista jäävät täysimääräisesti Suomeen.

 

Paikalliset omat asentajat

Paikallisilla, omilla asentajilla on vankka tietämys asentamistaan tuotteista sekä työtehtävistään, ja kommunikointi heidän kanssaan on sujuvaa.

 

Ei alihankkijoita

Emme käytä lainkaan alihankkijoita vaan työllistämme tällä hetkellä suoraan yli 600 henkeä. Kunnia-asiamme on tarjota töitä ympäri vuoden.

 

Suomessa valmistetut tuotteet

Kaikki remonteissa käytettävät tuotteet on kehitetty ja valmistettu Suomessa, pohjoisiin olosuhteisiin ja koteihin sopiviksi. Tehtaamme sijaitsevat Orimattilassa ja Pirkkalassa.

Vesivek yritysesittely

VIDEO: Katso miten kotimaisuus ja oma toimitusketju näkyy käytännön toiminnassamme

Oman toimitusketjun hyödyt

 

Pitävät aikataulut

Emme ole riippuvaisia alihankkijoiden tai tavarantoimittajien aikatauluista, joten pystymme antamaan vedenpitävän aikataulun ja myös pitämään sen. Kattavat koneisto- ja henkilöstöresurssit ja teknisesti alansa huippua edustavat tehtaat pystyvät vastaamaan kysyntään tehokkaasti.

 

Laaduntarkkailu toimitusketjun joka vaiheessa

Kun jokainen toimitusketjun lenkki myyjistä tuotantoon ja asentajiin tuntevat tuotteet sekä ovat hitsautuneet toimimaan yhdessä, tuotteiden ja asennuksen laatu pysyy korkeana ja tasalaatuisena.

 

Yksi vastuutaho

Jos toimituksessa nousee esiin mitä tahansa kysyttävää tai ongelmia, sinulla on aina yksi selkeä vastuutaho, mihin ottaa yhteyttä. Laskutus on selkeää; saat remontista aina kokonaistarjouksen, joka sisältää kaiken. Laskutamme vasta kun urakka on kokonaan valmis.