Tavaramerkin käyttöä koskevat ohjeet

Yleistä

Näissä ohjeissa selvennetään Vesivek-konsernin tavaramerkkien käyttöä. Tavaramerkit kuten VESIVEK®, VESIVEK ARVO®, VESIVEK PYRY™, HELMI®, VESIVEK VARMA™, LUJA-LAURI®, TERÄS-TAPIO®, SUORA-SEPPO®, VESIVEK VESIVAHTI™ sekä RAINMAN® ovat Vesivek konsernin tärkeitä pääomia, joita tulee käsitellä huolellisesti. Tavaramerkkioikeuteen sisältyy oikeus estää muita käyttämästä tavaramerkkiä tai jotakin suojatun tavaramerkin kanssa helposti sekoitettavaa merkkiä identtisten tai samankaltaisten tuotteiden markkinoinnissa, sekä oikeus estää muita hyödyntämästä tavaramerkkiemme liikearvoa tai vähentämästä niiden erottuvuutta.

Näitä ohjeita sovelletaan kaikkiin Vesivek -konsernin työntekijöihin, asiakkaisiin, lisenssinhaltijoihin sekä muihin ulkopuolisiin tahoihin, jotka käyttävät tavaramerkkejämme. Täydellinen luettelo suojatuista tavaramerkeistä on saatavana yhteyshenkilöiltämme alla olevan sähköpostiosoitteen kautta. Tarkista tavaramerkit ja huomioi, että ne ovat arvokasta omaisuutta. Niiden tarkoitus on erottaa meidän tuotteemme muista sekä estää ulkopuolisia saamasta aiheetonta hyötyä hyvästä maineestamme. Vesivek Oy ja Vesivek Salaojat Oy sekä Vesivek Tuotteet Oy kuuluvat Vesivek-konserniin (HLRE Group Oy) ja niiden tavaramerkkejä koskevat samanlaiset säännöt kuin tässä ilmoitetut.

Vesivek-konsernin tavaramerkkien käyttäminen

Valtuutetut jälleenmyyjämme saavat käyttää niitä tavaramerkkejä, joiden edustus heillä kulloinkin on voimassa, tuotteiden myyntiin ja markkinointiin. Kaikki muu käyttö on tarkistettava meiltä. Tunne vastuusi – älä käytä tavaramerkkejämme virheellisessä, harhaanjohtavassa tai epäilyttävässä mainoksessa. Jos et ole valtuutettu jälleenmyyjämme, et saa käyttää tavaramerkkejämme tai tuotekuvia millään tavalla ilman erillistä kirjallista lupaa.

  • Käytä vain ajantasaisia ja hyväksyttyjä kuva-aineistoja.
  • Käytä tavaramerkkejä kyseessä olevan, esim. VESIVEK tai RAINMAN-brändiohjeistuksen mukaisesti.
  • Älä muuta tavaramerkkien kirjoitusasua äläkä taivuta sanoja.
  • Käytä merkkejä ® tai ™ sen mukaan, onko tavaramerkki rekisteröity. Jos olet epävarma siitä, kumpaa merkkiä pitää käyttää, kysy alla olevasta sähköpostiosoitteesta.
  • Vesivek –konsernin tavaramerkkien lisääminen tuotteisiin (kuten esimerkiksi vaatteisiin) painattamalla tai muilla keinoin on kielletty ilman Vesivek-konsernin kirjallista lupaa.

Tavaramerkkipolitiikkaan liittyvät yhteydet: info@vesivek.fi