Asennusohjeet

Tikkaat

Asennusohje Varttikaton kattotikas CE Upultiton
Asennusohje Varttikaton kattotikas CE

Asennusohje Tiilikaton kattotikas CE

Asennusohje Saumapeltikaton kattotikas CE Upultiton
Asennusohje Saumapeltikaton kattotikas CE

Asennusohje Poimu- ja muotokatteen kattotikas CE Upultiton
Asennusohje Poimu- ja muotokatteen kattotikas CE
Asennusohje Poimu- ja muotokatteen kattotikas CE LK1

Asennusohje Lukkosaumakaton kattotikas CE Upultiton
Asennusohje Lukkosaumakaton kattotikas

Asennusohje Huopakaton kattotikas CE Upultiton

Asennusohje Dekra-katon kattotikas CE

Asennusohje Classic-katon kattotikas CE Upultiton
Asennusohje Classic-katon kattotikas CE

Asennusohje Helmi-tikas saumapeltikaton kattotikas
Asennusohje Helmi-tikas poimu- ja muotokaton kattotikas
Asennusohje Helmi-tikas lukkosaumakaton kattotikas
Asennusohje Helmi-tikas huopakaton kattotikas
Asennusohje Helmi-tikas tiilikaton kattotikas
Asennusohje Helmi-tikas varttikaton kattotikas

Asennusohje Helmi-tikas seinätikas

Kattoporras

Asennusohje Tiilikaton kattoporras
Asennusohje Saumapeltikaton kattoporras
Asennusohje Poimu- ja muotokatteen kattoporras
Asennusohje Lukkosaumakaton kattoporras CE
Asennusohje Huopakaton kattoporras
Asennusohje Classic-katon kattoporras CE

Kattosillat

Asennusohje Varttikaton kattosilta CE LK2
Asennusohje Varttikaton kattosilta CE LK1

Asennusohje Tiilikaton kattosilta CE LK2
Asennusohje Tiilikaton kattosilta CE LK1

Asennusohje Saumapeltikaton kattosilta CE LK2
Asennusohje Saumapeltikaton kattosilta CE LK1

Asennusohje Poimu- ja muotokatteen kattosilta CE LK2
Asennusohje Poimu- ja muotokatteen kattosilta CE LK1

Asennusohje Lukkosaumakaton kattosilta CE LK2
Asennusohje Lukkosaumakaton kattosilta 32mm CE LK2
Asennusohje Lukkosaumakaton kattosilta CE LK1

Asennusohje Kantavan profiilipeltikaton kattosilta CE LK2
Asennusohje Kantavan profiilipeltikaton kattosilta CE LK1

Asennusohje Huopakaton kattosilta CE LK2
Asennusohje Huopakaton kattosilta CE LK1

Asennusohje Dekra-katon kattosilta CE LK2
Asennusohje Dekra-katon kattosilta CE LK1

Asennusohje Classic-katon kattosilta CE LK2
Asennusohje Classic-katon kattosilta CE LK1

Hätäpoistumistiet

Asennusohje Laukaistava tikas
Asennusohje Poistumisputki

Putoamissuojaimet ja turvavarusteet

Asennusohje Nousukisko
Asennusohje Kattopollari
Asennusohje Vaakakisko
Asennusohje Selkäkaaret

Lumiesteet

Asennusohje Lukkosaumakaton lumieste alle 33mm
Asennusohje Lukkosaumakaton lumieste yli 33mm

Asennusohje Dekra-katon lumieste

Asennusohje Huopakaton lumieste

Asennusohje Lumieste kantaville profiilipeltikatoille

Asennusohje Poimu- ja muotokatteen lumieste

Asennusohje Saumapeltikatteen lumieste
Asennusohje Saumapeltikatto RLE/VARMA 180

Asennusohje Tiilikatto VARMA 180
Asennusohje Tiilikaton lumieste

Asennusohje Tiilikuviokatteen lumieste 350mm ruodevälille

Asennusohje Varttikaton lumieste