8 merkkiä, jotka voivat kertoa salaojaongelmista

Nämä 8 merkkiä kertovat, että talo voi olla salaojaremontin tarpeessa:

1. Kivijalan kalkkihärmä tai maalin lohkeilu

  • Rakenteiden kivijalassa voi näkyä kosteuden aiheuttamaa kalkkihärmää.
  • Maalin pinta saattaa olla irronnut lohkeilemalla tai kuplimalla.
  • Ulkovuoren alaosan laudat voivat olla pehmeitä.

2. Muurahaiset

Eniten kosteutta on muurahaisten suosimissa paikoissa.

3. Ummehtunut haju – ”kellarin tuoksu”

”Kellarin tuoksu” viestii ylimääräisestä biologisesta toiminnasta rakenteissa, johon pitäisi puuttua pikimmiten.

Home- ja sienikasvusto talossa syntyy aina ylimääräisen kosteuden seurauksena. Hajuhaitat ovat seurausta mikrobien biologisesta toiminnasta, joita sieni-, laho-, ja homekasvustot erittävät eläessään. Usein ne ovat vahvimmillaan märkätiloissa tai kellareissa.

4. Kasvusto, tummentumat ja halkeamat sokkelissa eli kivijalassa

Jos sokkelissa on halkeamia, se voi pikkuhiljaa murentua. Kosteus voi päästä sisälle rakennelmiin ja aiheuttaa vaurioita huoneilmalle ja rakennelmille. Halkeamat voivat olla pieniä, tuskin silmillä erottuvia tai leveämpiä railoja. Kivijalka saattaa myös haljeta kokonaan.

5. Tukkeutuneet salaojaputket

Tukkeutuneen salaojaputken oireita ovat tummentumat sokkelissa tai veden ja lammikoiden kertyminen seinien vierustoille.

Jos salaojaputket ovat tukkeutuneet tai rikkoutuneet, eikä sokkelia ole suojattu asianmukaisesti, kosteus pääsee sisälle rakenteisiin ja eristyksiin tekemään tuhojaan.

Kosteus aiheuttaa pitkään vaikuttaessaan monenlaisia vaurioita rakenteille ja huoneilmalle. Kosteus lahottaa rakenteita ja lisää mahdollisuutta sienikasvustojen synnylle. Home- ja sienikasvustot saattavat olla erittäin haitallisia terveydelle ja sairastuttavat kodin asukkaat.

6. Vettä kellarissa ja alapohjassa

Ylimääräinen vesi päätyy kellariin usein toimimattoman salaojajärjestelmän seurauksena.

Vesi kellarissa tai alapohjassa on aina hälyttävä merkki, johon tulee reagoida välittömästi. Vesi voi kerääntyä lammikoina kellariin tai se voi näkyä tummina kohtina rakenteissa ja sokkelissa.

7. Kukkapenkki talon seinustaa vasten on riski

Istutukset lähellä talon seinustaa ovat aina huono asia. Kasvustot, kuten perennapenkit saattavat kerätä vettä. Ne ovat vaaran paikkoja talon seinää vasten, koska kosteus ja vesi viihtyvät hyvin siellä.

Kukkien ja kasvien ollessa aivan rakennuksen seinää vasten, niiden kastelu voi johtaa veden talon rakenteisiin.

Kivijalkaa vasten ei suositella tavallista perusmaata, vaan huokoinen kapillaarisora on oikea vaihtoehto, jotta vesi ei jää paikalleen seisomaan.

Tyypillisesti ennen vuotta 2000 rakennetuissa vanhoissa taloissa on kasvustoa talon seinustaa vasten.

8. Kaikki merkit, jotka viittaavat kosteuteen tai veden jättämiin jälkiin

Sulamisvesien, pohjavesien tai katolta tulevien sadevesien viipyminen liian pitkään yhdessä paikassa jättää aina jälkensä. Asiaa auttaa veden määrien oikea tulkitseminen.

Vesi ei saa koskaan seistä pitkään talon vieressä. Jos pihamaalle, talon ympäristöön tai talon seinustan lähelle syntyy vesilätäköitä ja vesi ei heti ohjaudu pois talon vierustalta – se on jo itsessään huono merkki.

Mieti, missä vesi seisoo ja minne se siitä menee:

  • Mihin katolta tippuvat sadevedet oikeasti ohjautuvat?
  • Menevätkö sadevedet rännejä pitkin ja syöksytorvea pitkin talon seinustalle ja jäävätkö vedet siihen maahan?
  • Ohjautuvatko vedet talon pihalta kunnan vesiverkkoon tai johonkin ojaan, pois talon seinustalta?

Keskimääräinen vuotuinen sademäärä, joka tippuu vetenä talojen katoilta on peräti 162500 litraa.

Salaojat ovat tärkeitä talojen kunnon säilyttämisessä

Salaojilla on tärkeä tehtävä talojen kunnon ylläpitämisessä: ne johdattavat hallitusti maaperän kosteuden poispäin rakennuksesta, jotta kivijalka pysyy kuivana.

Useissa ennen 1990-lukua rakennetuissa omakotitaloissa salaojat eivät toimi, koska vasta 1990-luvulla salaojissa alettiin käyttää kunnollista salaojasoraa putkia tukkivan hiekan sijaan. Kaikkiin taloihin ei ole edes tehty salaojia.

Jos huomaatte salaojaremontin tarpeesta merkkejä kotonanne, ottakaa yhteyttä ammattilaisiin ja pyytäkää tutkimaan tilannetta. Tämä kannattaa tehdä, sillä muutoin hoitamattomista salaojista saattaa muodostua uhka terveydelle ja kotinne lattia- ja seinärakenteet voivat pilaantua. Talon asukkaille saattaa tulla ikäviä kustannuksia, joita olisi voitu välttää salaojaremontilla. Salaojaremontti on hyvä uusia 30-40 vuoden välein.

Ilmastonmuutos voi lisätä salaojaremonttien tarvetta

Toni Pakkalan Tampereen yliopistossa tehdyn väitöskirjan mukaan (Toni Pakkala, 2020) Suomen rakennuskanta joutuu koville ilmastonmuutoksen myötä.

Ilmastonmuutos tulee lisäämään vielä entisestään sateita, joten salaojaremonttien tarve tulee kasvamaan. Ongelmia tuottavat lämpimät talvet, jotka lisäävät sadevettä.

Näin ollen homeen kasvu lisääntyy, samoin kosteuden tiivistyminen erityisesti rakenteiden ulko-osiin ja mahdollisesti myös muualle rakenteisiin.