Kenen vastuulla on rakennuksen putoamissuojaus?

Kiinteistön omistaja on velvollinen huolehtimaan, että kiinteistön putoamissuojausjärjestelmät ja kattoturvallisuus on lain vaatimalla tasolla sekä määräaikaistarkastettu. Samat lait ja asetukset koskevat sekä uusia että vanhoja kiinteistöjä.

– Tietämys kiinteistön lakisääteisestä putoamissuojauksesta on Suomessa vielä lapsenkengissä, työsarkaa ja tiedotettavaa alalla riittää, kertoo Marko Puumalainen. Hän toimii Vesivekillä kiinteistöasiakkaiden kattoturva-asiantuntijana ja toimii myös kouluttajana kattoturvan ja putoamissuojauksen käytössä.

Omistajan vs. työnantajan vs. työntekijän vastuu

Omistajan tulee siis huolehtia, että kiinteistössä on lain edellyttämät putoamissuojausjärjestelmät.

Työnantaja taas on vastuussa työntekijöidensä turvallisuudesta. Työnantajan tulee tarjota työtehtävän edellyttämät, henkilökohtaiset putoamissuojausvarusteet sekä huolehtia riittävästä opastuksesta. Vakituisten työntekijöiden lisäksi velvoite koskee alihankkijoita, urakoitsijoita, väliaikaisen työn tekijöitä, työharjoittelijoita ja muita mahdollisia yhteistyökumppaneita (ns. kolmannet osapuolet).

Työntekijä on velvollinen käyttämään putoamissuojausvarusteita. Hänen tulee myös tarkastaa varusteet ennen käyttöä ja raportoida mahdollisista puutteista.

Jos suojauksesta huolimatta onnettomuus pääsee tapahtumaan, on voitava todentaa, että putoamissuojaus ja siihen opastus on hoidettu asianmukaisesti.

Putoamisen estävät ja pysäyttävät järjestelmät

Putoamissuojausta vaaditaan työskenneltäessä yli kahden metrin korkeudessa. Ensisijaisesti on aina käytettävä putoamisen estäviä järjestelmiä, eli esimerkiksi sopivan pituisella kiinnitysköydellä estetään työntekijän pääsy putoamisvaara-alueelle.

Putoamisvaara-alueella tarkoitetaan kahden metrin sisällä katon reunasta olevaa aluetta. Samoin putoamisriski on katolle noustaessa tai sieltä laskeuduttaessa. Jos pääsy putoamisvaara-alueille ei ole välttämätöntä esimerkiksi huoltotöiden suorittamiseksi, tulee alueelle pääsy kokonaan estää asianmukaisella tavalla.

Jos joudutaan työskentelemään putoamisvaara-alueella, käytetään putoamisen pysäyttäviä järjestelmiä. Järjestelmä pysäyttää putoavan henkilön turvallisesti ennen iskeytymistä maahan tms. pintaan. Hallitsematon putoaminen on kaikissa tilanteissa estettävä!

Alla esimerkkejä putoamissuojauksesta:

Kuvan oranssilla alueella käytetään putoamisen estävää järjestelmää, joka on ensisijainen järjestelmä. Punaisella alueella käytetään putoamisen pysäyttävää järjestelmää. Tämän alueen koko tulee aina minimoida putoamisriskin takia. Turvaköyden kiinnityskohdan etäisyys reunasta on oltava vähintään kaksi metriä, ja kulmiin jäävä alue on minimoitava.

HUOM! Kiinnityspisteiden lukumäärä ei ratkaise vaan se, että ne on sijoitettu oikein.

Putoaminen ja heiluriliike

On huomioitava, että kiinnityspisteen tulee lähtökohtaisesti sijaita suoraan työntekijän yläpuolella vaaralliseen heiluriliikkeen estämiseksi. Siksi mm. katon kulmiin tulee asentaa heilahduksenestopisteet.

Köyden pituutta ja kiinnityspistettä valittaessa on otettava huomioon vapaa putoamistila työskentelypaikan alapuolella. Putoamismatka mitataan lähimpään alapuolella olevaan kiinteään esteeseen.

 

kattotuotteet

Lataa ränni- ja kattoturvaopas ja saat hyödyllistä tietoa kotisi kunnossapitoon!

Tähän oppaaseen olemme koonneet vastauksia yleisimpiin kysymyksiin, joita ehkä punnitset suunnitellessasi kotisi ränni- tai kattoturvaremonttia.

Lataa opas