Onko rivitalonne ullakko paloturvallinen?

Rivitalopaloja on Suomessa keskimäärin vajaat 300 vuodessa, osa paloista johtaa kiinteistön täydelliseen tuhoutumiseen. Ennen 90-lukua rakennetuissa rivitaloissa ullakot ovat yleensä yhtä avointa tilaa, jossa tuli pääsee leviämään muutamassa minuutissa asunnosta toiseen.

Palokatkoissa rakenteen tiiviys on kaiken a ja o

Palokatkojen toteutukseen liittyvät määräykset ja ohjeistukset ovat olleet hyvin yleistasoisia. Ullakkojen palo-osastointien rakenteissa on ehkä tästä johtuen ollut paljon puutteita. Käytännössä seinät on toteutettu kahdesta kipsilevystä, joiden väliin on asennettu eristevilla. Ongelmana on ollut saada seinät mittatarkasti ja tiiviisti toteutettua ahtaissa ullakkotiloissa, kipsilevy kun ei työstettävyydeltään ole helpoin materiaali. Kattoremontin yhteydessä koko seinä joudutaan usein rakentamaan maassa ja nostamaan sitten nosturilla välikatolle. Asennus on työlästä, hidasta ja kallista, minkä lisäksi kosteusriski kasvaa kattorakenteiden ollessa pidempään auki.

Tiiviys ja mittatarkkuus on ullakon palo-osastoinnissa ensiarvoisen tärkeää, koska pienikin aukko tai halkeama eristeissä saa kuumuuden ja savukaasut leviämään huoneistojen yläpohjassa. Eli paloseinästä, joka ei ole 100 % tiivis, ei tulipalon syttyessä juurikaan ole hyötyä.


Vesivek-palokatkoseinän hyödyt:

  • Luotettava ratkaisu; teho perustuu rakenteen mittatarkkuuteen ja tiiviyteen.
  • Mahdollistaa nopean säältä suojaan asentamisen.
  • Voidaan kiinnittää suoraan olemassa oleviin kattorakenteisiin.

Ullakon palo-osastointi kuntoon kattoremontin yhteydessä

Koska ullakon palo-osastointi kannattaa ehdottomasti hoitaa kuntoon rivitalon kattoremontin yhteydessä, haluttiin Vesivekin tuotekehityksessä löytää luotettavammin toteutettavissa oleva ratkaisu. Palokatkoseinän rakenteeseen kehitettiin ja konseptoitiin yksityiskohtaiset tekniset ratkaisut, joilla välikaton osastointi voidaan toteuttaa tiiviisti ja mittatarkasti räystäältä katteeseen asti. Vesivekin palokatkoseinä EI 30 voidaan kiinnittää suoraan olemassa oleviin kattorakenteisiin. Seinässä käytetään paloeristelevyä, joka on nimenomaisesti suunniteltu yläpohjan palo-osastointeihin. Näin se mahdollistaa nopean säältä suojaan asentamisen, joten katon rakenteet eivät ole pitkään auki ja alttiina kosteusvaurioille.

Lyhenne EI30 viittaa palokatkon palonkestävyysaikaan. E tarkoittaa tiiviyttä ja I eristävyyttä, luku perässä osoittaa ajan minuutteina, jonka rakenteen on todettu kestävän sille asetetut vaatimukset. Vesivekin palokatkoseinä estää tulen leviämisen siis 30 minuutin ajan.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö suosittelee jälkikäteen tehtävää ullakon osastointia kaikkiin sellaisiin rivitaloihin, joista se vielä puuttuu. Kattoremontin yhteydessä palo-osastointi kannattaa ehdottomasti hoitaa kuntoon.

Paloturvallisuusriski ennen 90-lukua rakennetuissa rivitaloissa

Palo-osastoinnilla tarkoitetaan palolta suojaavia rakenteita, joilla jaetaan rakennus pienempiin paloalueisiin ja estetään näin palon leviämistä rakennuksessa. Lisäksi osastointi turvaa rakennuksesta poistumista, helpottaa pelastus- ja sammutustoimia sekä vähentää omaisuusvahinkoja. Vanhemmissa rivitaloissa palo-osastointi puuttuu usein kokonaan ja ullakko on talon päästä päähän ulottuva yhtenäinen avoin tila, joka muodostaa valmiin reitin savulle ja liekeille. Käytännössä nämä kiinteistöt on rakennettu ennen lokakuuta 1990, koska sen jälkeen asuntojen väliset palokatkoseinät tulivat rakennusmääräyksien mukaan pakollisiksi.

Rivitalojen tulipaloissa kuumuus tyypillisesti rikkoo ensin asunnon ikkunan, josta kuumat palokaasut ja savu purkautuvat ulos kerääntyen räystään alle ja siitä eteenpäin välikatolle. Tulipalo voi puhkaista myös asunnon yläpohjan ja levitä suoraan ullakolle. Kun kuumaa savua kertyy tarpeeksi, ullakko syttyy palamaan koko rakennuksen pituudelta. Tämä saattaa tapahtua jo muutamissa minuuteissa. Koska leviäminen tapahtuu piilossa, se on salakavalampi kuin näkyvä palo rakennuksen verhouksessa.

Paloturvallisuus on niin taloyhtiön hallituksen, isännöitsijän kuin sen asukkaidenkin yhteinen asia. Jos taloyhtiössänne harkitaan kattoremonttia ja samalla palo-osastoinnin päivittämistä nykymääräysten mukaiseksi, paikallinen Vesivek-asiantuntija auttaa mielellään.

Jari Pohja
tekninen johtaja, työturvallisuusvastaava, DI
Vesivek Oy

kattoremontti