Pudota lumet katolta turvallisesti

Vesivek lumenpudotus

Kattojen lumikuorman kasvaessa tasaiseen tahtiin moni suunnittelee lumenpudotukseen ryhtymistä. Tällä hetkellä lumikuorma on suuressa osassa maata 80-130 kg/m2 ja ennusteet näyttävät sen kasvavan edelleen. Vaikka omakoti-, pari- ja rivitalot eivät kuulu riskikohteisiin kattojen lumikuorman kestävyyden osalta, kiinteistönomistajan on seurattava lumitilannetta ja huolehdittava siitä, että lunta poistetaan katolta tarpeen mukaan. Kiinteistönomistaja on vastuussa, jos esimerkiksi putoava lumi aiheuttaa ympäristölle vahinkoa. Kannattaa myös muistaa, että lumen ja jään aiheuttamia vahinkoja ei normaalien vakuutusehtojen mukaan korvata.

Jos päätät ryhtyä lumenpudotukseen, pidä mielessä seuraavat seikat:

  • Varminta on käyttää ammattilaisia
  • Huolehdi putoamissuojauksesta
  • Älä kolaa lunta pois kokonaan, jätä katteelle pieni suojaava kerros
  • Liiku katolla varovasti, ettet vaurioita katetta ja rakenteita
  • Varmista, ettei putoava lumi aiheuta vaaraa
  • Älä jätä suuria lumimääriä sulamaan sokkelia vasten

Lumenpudotus vaatii huolellisuutta ja ammattitaitoa

Lumenpudotuksessa on järkevää käyttää ammattilaisapua sekä huolehdittava työturvallisuudesta ja ohikulkijoiden turvallisuudesta. Työsuojeluviranomaiset muistuttavat, että lumenpudotus on vaarallista työtä ja tulee tehdä säädösten mukaisesti.

Ennen työn aloittamista on varmistuttava siitä, onko työ luvanvaraista. Liikennejärjestelylupaa voidaan edellyttää, jos työ vaatii jalankulkuliikenteen ohjaamista kiertoreiteille, ajoradan kaistojen sulkemista tai jos työssä käytetään nostolaitetta. Lumen pudotustyöhön ei saa käyttää alle 16-vuotiasta työntekijää, koska työhön liittyy putoamisvaara.

Huolehdi turvallisuudesta

Jos itse kiipeät katolle, muista huolehtia putoamissuojauksesta. Käytä kunnollisia turvavaljaita, kiristä ne huolellisesti, ja kiinnitä turvaköysi vain tarpeeksi kestävään kiinnityspisteeseen.

Nojatikkaat eivät sovellu työskentelyalustaksi, niitä voidaan ainoastaan käyttää kulkuväylänä katolle. Tikkaiden tulee näissäkin tilanteissa olla niin vankasti sijoitetut, että ne pysyvät tukevasti paikallaan. Rajaa alue jolle lunta pudotetaan sekä varmista, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä alueelle.

Vesivek kattoturva
Vesivekin lapetikkaat ja kattosillat ovat luokka 2 mukaisia ja niitä voi käyttää turvaköyden kiinnityspisteinä, edellyttäen että ne on kiinnitetty vaatimusten mukaisesti sekä vuositarkastettu.

Pieni lumikerros suojaa kattoa

Älä pyri poistamaan lumia katteen pintaan saakka, vaan jätä katolle 10-20 cm lumikerros. Tämä siksi, ettet vain vaurioita pinnoitetta tai kiinnityksiä kolan tai lapion terällä. Pieni lumikerros toimii myös samalla erinomaisena lämmöneristeenä talven jatkuessa. Varo kolatessasi varsinkin läpivientejä ja jiirejä. Huopa ja tiilikate ovat erityisen herkkiä materiaaleja vaurioitumaan.

Lumi on helpointa ja kevyintä poistaa siinä vaiheessa, kun se ei ole vielä pakkaantunut tiiviiksi suojalumeksi. Lumen tiivistyminen suojasäällä ei sinällään lisää lumikuormaa katolla, jollei sade lisää lumen vesipitoisuutta. Poista lumi symmetrisesti lappeen molemmilta puolilta, ettei rakenne ylikuormitu toispuoleisesti. Ja mieti myös mitä teet pudottamasi lumelle, suurta määrää ei kannata jättää sulamaan kotisi sokkelia vasten.

kattotuotteet

Lataa pientalon huolto-opas ja saat hyödyllistä tietoa kotisi kunnossapitoon!

Teimme omakotiasujan avuksi oppaan, johon kokosimme kiinteistön yleisimpiä huolto- ja tarkastustoimenpiteitä.

Lataa opas