Työturvallisuutta rakennustelineillä

Vuoden 2018 alussa otimme kattoremonteissa käyttöön koko rakennuksen ympäri kiertävät rakennustelineet ensimmäisenä toimijana alalla. Työtasot eli telineet ovat lain mukaan ensisijainen ja turvallisin ratkaisu putoamissuojaukseen. Telineissä on asentajien turvallisuuden maksimoimisen lisäksi muitakin etuja.

 

Turvaa myös asukkaille

Telineet toimivat suojana katolta mahdollisesti putoavalta materiaalilta ja turvaavat kulkuteitä. Telineet suojaavat samalla rakennuksen vierustan kalusteita ja istutuksia.

 

Työergonomia ja tehokkuus paranee

Työergonomia paranee, kun työ suoritetaan oikealta korkeudelta. Samalla työ nopeutuu ja tehostuu.

 

Laatu nousee

Laatu paranee varsinkin viimeistelytöiden osalta, kun työ voidaan tehdä oikealta korkeudelta ilman kurkottelua.

VIDEO: Telineet putoamissuojauksena

Turvallisuus Vesivek-kattoasennustyömaalla

  1. Telineet saa pystyttää vain koulutuksen saanut henkilö, ja niille saa nousta vasta käyttöönottotarkastuksen jälkeen. Suoritetut tarkastukset käyvät ilmi telinekortista.
  2. Jokainen asentajamme käy läpi perusteellisen perehdytyksen työturvallisuusasioihin.
  3. Tyypillisesti telineet kiertävät rakennuksen, joten aika ei kulu telineiden siirtelyyn.
  4. Nosturiavusteinen asennus lisää turvallisuutta, kun materiaaleja ei tarvitse kantaa katolle.
  5. Telineet turvaavat myös asukkaiden kulkuteitä ja suojaavat katolta mahdollisesti putoavalta materiaalilta.
  6. Varsinkin viimeistelytyöt helpottuvat ja työergonomia sekä asennuslaatu paranee, kun työtä ei tarvitse tehdä kurkottelemalla.
  7. Työmaasta laaditaan aina ensin lakisääteinen työturvallisuussuunnitelma.
Turvallisuus Vesivek-kattoasennustyömaalla

HUOM! Turvavaljaat, turvakaiteet ja nousutorni

ovat vesikattojen saneerauksissa vasta toissijainen putoamissuojaus,

Asiakkaat ja työntekijät ansaitsevat remontin, jossa työturvallisuus on hoidettu parhaalla mahdollisella tavalla

Kattoremontin tilaajana kannattaa siis varmistaa myös remontin turvallisuus. Tuskin kukaan haluaa kotipihaansa pienintäkään onnettomuusriskiä, ei sen koommin asukkaille kuin työmiehillekään. Kohteesta tulee laatia työmaa- ja turvallisuussuunnitelma sekä nosturia käytettäessä pystytystarkastuspöytäkirja.

Ota yhteys, takuulla vastataan