Kasvusto ja tummentumat sokkelissa

Sokkeliin, eli kivijalkaan saattaa toisinaan muodostua kasvustoa, tummentumia tai kalkkihärmää. Myös maali voi alkaa hilseilemään. Terve kivijalka pysyy puhtaana, eikä vaadi varsinaista huoltoa. Sokkeliin kuulumattoman kasvuston tunnistaa helpoiten värimuutoksista kivijalan pinnassa. Tummentumat ovat yleensä suora merkki märästä kivijalasta.

Miksi kasvustoa kerääntyy?

Kasvusto, tummetumat ja kalkkihärmä ovat merkki kosteuden pääsystä kivijalkaan. Kosteus houkuttelee kasvustoa ja se kiinnittyy tiukasti sokkelin rakenteisiin. Kasvusto alkaa myös käyttämään sokkelin kalkkia ja mineraaleja ravintonaan, joka rapauttaa sokkelia entisestään. Lisäksi kasvuston syntyminen sokkelin pintaan vauhdittaa kosteuden siirtymistä rakenteisiin.

Kasvusto, tummentumat, kalkkihärmä ja maalin hilseily kertoo lähes poikkeuksetta toimimattomasta salaojajärjestelmästä, joka ei estä kosteuden poistumista sokkelin ympäristöstä riittävän tehokkaasti.

Mitä kasvustosta sokkelissa voi seurata?

Sokkelin pinnassa oleva kasvusto on hyvin haitallista talon rakenteille. Kasvusto tukkii mm. ulkovuoren ilmareiät, jolloin kivijalka alkaa haisemaan. Tällöin kosteus jää muhimaan rakenteisiin puutteellisen tuuletuksen seurauksena ja rakenteet lahoavat entistä nopeammin.

Pitkään vaikuttaessa kosteus aiheuttaa erilaisia vaurioita niin rakenteille kuin huoneilmalle. Kosteus lahottaa rakenteita sekä nostaa riskiä home- ja sienikasvustojen synnylle. Home- ja sienikasvustot voivat olla hyvin haitallisia terveydelle ja sairastuttaa kodissa asujat.

Kosteusvaurioiden korjaaminen voi muodostua hyvin kalliiksi tai jopa mahdottomaksi, jos niihin ei puututa ajoissa. Kosteuden aiheuttamien oireiden havaitseminen hyvissä ajoin ja niihin puuttuminen, on paras keino suojata koti ja pidentää sen elinkaarta.

Ongelmien korjaus

1. Ensimmäinen askel oireen poistamiseksi on selvittää oireide ja vaurioiden laajuus. Tämän saat helpoiten selville varaamalla Salaojakymppien maksuttoman Sokkelin kuntotarkastuksen™, jossa pihamaasi sekä sokkelin kunto selvitetään tarkasti.

Käynnin päätteeksi saat halutessasi kuntoraportin, jossa kuvataan tarkastuksessa tehdyt toimenpiteet ja esiin nousseet riskit. Saat myös hinnaltaan pitävän tarjouksen, mikäli korjaustarpeita ilmenee.

2. Ratkaisuna salaoja- ja sadevesiremontti

Jos kyseessä on 1980-luvulla tai sitä ennen rakennettu talo, on salaojajärjestelmät niissä lähes poikkeuksetta puutteelliset. Salaojaremontissa sokkeli suojataan, asennetaan nykyaikainen salaojajärjestelmä, asennetaan toimiva sadevesijärjestelmä, huolehditaan routa- ja kosteuseristämisestä sekä varmistetaan maan muotoilut ja kallistukset.