Lumiesteiden asennus eri kattotyypeille - ihmisten ja kiinteistön turvaksi

Profiililumieste

Kiinteistönomistajan vastuulla on aina huolehtia, etteivät putoava lumi ja jää aiheuta vahinkoa. Katon lumiesteet pitävät huolta, että lumi ei putoa katolta hallitsemattomasti. Lumiesteet ovat tärkeä osa kiinteistön turvallisuutta, sillä ihmiset ja lemmikit voivat loukkaantua lumen ja jään pudotessa katolta alas – ja jopa hautautua kokonaan lumen alle. Myös omaisuusvahinkoja voi sattua.

Vaikka lumiesteiden tärkeys tunnetaankin jo laajasti, pitää muistaa myös oikeaoppinen asennus ja kunnossapito. Lumiesteet tulee asentaa katolle vähintäänkin sisäänkäyntien ja kulkuväylien kohdille. Suositeltavaa on kuitenkin asentaa ne koko lappeen mitalle sekä talon molemmin puolin. Tärkeää on suojata myös lasten leikkialueet sekä autojen ja muiden kulkuneuvojen parkkipaikat.

Lumiesteillä on kuitenkin myös toinen tärkeä tehtävä, joka liittyy kiinteistön kosteudenhallintaan. Lumiesteiden ansiosta suurin osa lumesta sulaa katolla, josta ne ohjautuvat sadevesijärjestelmään, eivätkä kerry kodin perustuksiin.

Kun lumen määrä katolla lisääntyy, lumiesteeseen kohdistuva paine vastaavasti kasvaa. Lumiesteen täytyy näin ollen olla tarpeeksi vankkarakenteinen ja tukevasti kiinnitetty – tai pahimmassa tapauksessa katolta tulee alas sekä lumieste että lumikuorma.

Asenna lumieste koko räystään pituudelle

Lumikuorma muodostuu helposti liian painavaksi aivan lyhyille, esimerkiksi pelkästään uloskäyntien kohdalla sijaitseville lumiesteille. Pitempi lumieste kestää lumenpainetta jo huomattavasti paremmin.

Lumiesteet onkin mitoitettu aluekohtaisten suositusten mukaisten lumikuormien mukaan sillä oletuksella, että lumieste asennetaan koko räystään pituudelle.

Talotikkaita, lapetikkaita ja kattosiltaa ei ole mitoitettu kestämään koko katon lumikuormaa, eikä varsinkaan liikkuvia lumimassoja. Lumen haitallinen liike on mahdollisuuksien mukaan estettävä ja rasitus kohdistettava lumiesteisiin.

Lumiesteitä on kolmea eri tyyppiä

Lumiesteitä on pääsääntöisesti kolmea eri tyyppiä: 2-putkieste, profiililumieste ja ritilälumieste.

Loivalle katolle ja suhteellisen matalaan rakennukseen voi soveltua kahdesta soikeaksi puristetusta putkesta tehty putkilumieste. Jos lape on pitkä tai jyrkkä, putkiesteitä on laitettava kahteen tai useampaan riviin.

Profiililumieste sopii 1-2 kerroksisiin rakennuksiin. Se on suosittu pientaloissa tarjoten kestävän vaihtoehdon kaikkiin rakennuksiin ja kaikille kattotyypeille. Myös profiililumiesteen kohdalla pitää muistaa, että mikäli lape on pitkä tai jyrkkä, lumiesteitä on laitettava kahteen tai useampaan riviin.

Ritilälumieste on tyypillisesti käytössä korkeammissa rakennuksissa, hyvin usein julkisissa rakennuksissa, kuten kouluissa ja virastoissa. Ritilälumiesteet voidaan asentaa lähelle katteen pintaa, joten ne ovat hyvä valinta lukkosauma- ja konesaumakatoille. Ritilälumiesteen vahvuus ja lumenpysäytyskyky onkin muita malleja selkeästi parempi.

Onko kattotyypillä merkitystä lumiesteiden valinnassa?

Suomen yleisimmät kattotyypit ovat pelti-, huopa- ja tillikatto. Peltikatto ja uusi tiilikatto ovat huomattavasti liukkaampia kuin huopakatto ja vanhempi tiilikatto. Liukkailla katteilla lumiesteet joutuvat kovemmalle rasitukselle.

Enemmän kuin kattotyyppi, painaa vaa’assa katon jyrkkyys. Luonnollisesti jyrkillä katoilla pitää olla erityisen tarkka turvallisuuden suhteen. Liukaspintainen (tyypillisesti peltikatto) ja jyrkkä katto on vaarallinen yhtälö, koska lumi tulee voimalla alas.

Asennus kannattaa jättää ammattilaiselle

Lumiesteen tyypistä riippumatta lumiesteet on aina kiinnitettävä katolle mahdollisimman tukevasti ja valmistajan ohjeita tarkasti noudattaen. Lumiesteiden asentaminen on parasta jättää ammattilaisille, jolloin varmistetaan, että lumieste toimii niin kuin pitääkin. Ammattilainen osaa myös varoa vahingoittamasta kattoa asennuksen aikana.

Lumiesteiden ja niiden asennuksen todellinen laatu paljastuu yleensä vasta vuosien mittaan, kun aika ja sää tekevät tehtävänsä. Laadukkaat lumiesteet kestävät katolla vuosikymmeniä.

Tarkasta lumiesteet syksyllä

Lumiesteiden kunto kannattaa tarkastaa syksyisin hyvissä ajoin ennen lumien tuloa. Etenkin kaikkien kiinnikkeiden tulee olla kunnolla kiristettyjä, jotta lumiesteet eivät irtoa.

Jos et ole varma lumiesteiden ja muiden kattoturvatuotteiden kunnosta, kannattaa käyttää ammattilaisia myös niiden kunnon tarkastamisessa.

kattotuotteet

Lataa ränni- ja kattoturvaopas ja saat hyödyllistä tietoa kotisi kunnossapitoon!

Tähän oppaaseen olemme koonneet vastauksia yleisimpiin kysymyksiin, joita ehkä punnitset suunnitellessasi kotisi ränni- tai kattoturvaremonttia.

Lataa opas