Mikä on Vesivek-salaojamatto?

Vesivek-salaojamatto on suunniteltu katkaisemaan veden kapillaarinen siirtyminen ja johtamaan suuretkin vesimassat pois perustusten viereltä. Salaojamaton vedenjohtokyky on moninkertainen kapillaarisoraan verrattuna – se vastaa vedenjohtavuudeltaan peräti 120 cm kapillaarisorakerrosta eli se suojaa tehokkaasti perustuksia kosteudelta. Salaojamaton korkea puristuslujuus ja kestävyys varmistavat salaojituksen toimivuuden myös pitkällä aikavälillä. Vesivek-salaojamatto soveltuu erinomaisesti erityisesti matalaperusteisten kiinteistöjen salaojituksiin.

Mikä on kapillaarikatko ja miksi sitä tarvitaan?

Kapillaari-ilmiö tarkoittaa nesteen kykyä siirtyä huokoisessa materiaalissa huokosalipaineen ja nesteen pintajännityksen vaikutuksesta. Tyypillisessä kapillaari-ilmiössä vesi nousee vesilasiin kastetussa paperipalassa ylöspäin. Kapillaarista siirtymistä voi tapahtua myös sivusuunnassa tai alaspäin.

Kapillaarikatko on materiaali tai rakenne, joka estää nesteen kapillaarisen siirtymisen. Kapillaarikatkolla on tärkeä rooli salaojituksessa, koska se estää veden imeytymisen maaperästä perustuksiin. Tyypillisesti katko on salaojituksessa toteutettu karkealla kapillaarisoralla tai -sepelillä. Karkea maa-aines myös ohjaa ylhäältäpäin valuvat hulevedet salaojaputkistoon, niin ettei kosteus jää muhimaan perustusten viereen. Nykyiset rakennusmääräykset edellyttävät 200 mm levyistä kapillaarikatkoa kivijalasta ulospäin.

Vielä 90-luvullakin talojen perustusten alle ja salaojituksiin ajettiin sekalaista, saatavilla olevaa maa-ainesta, usein käytettiin hienojakoista hiekkaa. Mitä hienojakoisempaa maa-aines on, sen paremmin se sitoo itseensä vettä. Hienojakoinen maa-aines yhdistettynä riskialttiisiin perustusten rakenteisiin ja puutteellisiin salaojiin aiheuttaa vääjäämättä jossain vaiheessa kosteusvaurioita alapohjarakenteisiin. Lue lisää aiheesta.

Salaojamatto muodostuu kahden suodatinkankaan välissä olevasta polypropeenikuidusta, jonka vedenjohdatuskyky on erittäin korkea.

Miten salaojitus toteutetaan Vesivek-salaojamatolla

Salaojamatto muodostuu kahden suodatinkankaan välissä olevasta kolmiulotteisesta polypropeenikuidusta. Ohuiden muovisäikeiden vedenjohdatuskyky on erittäin korkea. Salaojituksessa matto asennetaan heti kivijalkaa suojaavaa patolevyä vasten ja maton alareuna ulottuu anturan alapuolelle. Näin se johdattaa kosteuden salaojaputkistoon.

Salaojamatto korvaa sepelivierustäytön, joten remontti vaatii huomattavasti vähemmän maa-aineksen siirtoa ja kuljetusta. Tämä säästää pihaa ja nopeuttaa remontin läpimenoa. Vierustäytöstä tulee myös tasalaatuisempi.

Salaojamattoa käytetään myös mm. lentokentillä ja muissa vaativissa kohteissa, joissa vaaditaan varmaa vedenohjautuvuutta.

Ylhäällä rakennekuva salaojamatolla toteutetusta salaojaremontista, alempana valokuva rakenteesta.
salaojat

Lataa salaojaremonttiopas ja saat hyödyllistä tietoa kotisi kunnossapitoon!

Tähän oppaaseen olemme koonneet vastauksia yleisimpiin kysymyksiin, joita ehkä punnitset suunnitellessasi kotisi salaojaremonttia.

Lataa opas