Muurahaisia sisällä? Ohjeet torjuntaan ja karkoitukseen.

Sisällä vipeltävät muurahaiset ovat usein kiusallinen vaiva kodissa. Tyypillisesti sisään tulevat muurahaiset ovat sokerimuurahaisia eli mauriaisia. Sokerimuurahaiset ovat väriltään mustia ja pituudeltaan n. 4mm. Sokerimuurahaiset päätyvät sisälle useimmiten talon rakenteissa olevien halkeamien kautta etsiessään makeaa ravintoa. Ne ovat vaarattomia ihmisille, mutta kovin kiusallisia suurissa määrin. Ravinnokseen sokerimuurahaiset käyttävät kaikkea makeaa, kuten ruuantähteitä, mutta myös sienirihmastojen erittämää makeaa eritettä.

Sisälle voi päätyä myös hieman suurempikokoisia mustamuurahaisia tai jopa hevosmuurahaisia. Hevosmuurahaiset ovat yleensä vanhojen rakennusten, kuten hirsirakennusten ja puutalojen vieras, jotka viihtyvät lahoissa rakenteissa. Ne eivät varsinaisesti syö puuta, mutta hyödyntävät pehmeän puun ja jyrsivät sitä tehdessään sinne pesiä. Hevosmuurahaisten harrastama puun jyrsiminen voi olla hyvin haitallista, etenkin jos ne kohdistuvat rakennuksen kantaviin rakenteisiin.

Miksi muurahaiset tulevat sisälle?

Kodissa ilmenevät muurahaiset voivat ilmaantua paikalle monestakin syystä. Yhtäkkiä paikalle ilmaantuvat muurahaiset ovat usein merkki halkeamista rakenteissa tai sokkelissa. Jos muurahaiset eivät häviä talven myötä, on syynä usein muurahaisten rakentama pesä talon rakenteisiin. Molemmissa tapauksissa syynä on lähes aina kosteus, joka on päässyt aiheuttamaan joko halkeamia kivijalkaan tai lahottamaan puurakenteita. Muurahaiset viihtyvät erinomaisesti erilaisissa kosteus- ja lahovauriokohdissa, joissa ne pesivät hyödyntäen puun sokeria ravinnokseen käyttäviä sienirihmastoja.

Mitä tästä voi seurata?

Muurahaiset voivat olla itsessään hyvin harmittomia vieraita, etenkin jos kyse on sokerimuurahaisista. Niiden paikalle ilmaantuminen on kuitenkin usein merkki jostain vakavammasta, kuten halkeamista kivijalassa ja kosteuden pääsystä rakenteisiin. Jos salaojajärjestelmä on puutteellinen tai sokkelia ei ole suojattu asianmukaisesti, pääsee kosteus pitkään vaikuttaessa aiheuttamaan erilaisia vaurioita niin rakenteille kuin huoneilmalle. Kosteus voi levitä talon muihin rakenteisiin jolloin se nostaa riskiä home- ja sienikasvustoille. Etenkin home- ja sienikasvustot voivat olla hyvin haitallisia terveydelle ja sairastuttaa kodissa asujat.

Kosteusvaurioiden korjaaminen voi muodostua hyvin kalliiksi tai jopa mahdottomaksi, jos niihin ei puututa ajoissa. Kosteuden aiheuttamien oireiden havaitseminen hyvissä ajoin ja niihin puuttuminen on paras keino suojata koti ja pidentää sen elinkaarta.

Miten muurahaisongelma ratkaistaan?

Muurahaisongelman poistoon tarjotaan paljon erilaisia ratkaisuja. Tyypilliset neuvot liittyvät niiden torjuntaan erilaisin myrkyin tai rakentamalla kotikonstein erilaisia houkuttimia. Nämä ovat hyvä ensimmäinen askel niistä eroon pääsemiseksi, mutta usein ne eivät kuitenkaan ratkaise varsinaista ongelmaa. Tällöin niistä eroon pääseminen vaatii perusteellisempia keinoja. Kun kyseessä on halkeamat kivijalassa ja kosteuden jatkuva vaikutus rakenteissa, tulee näihin puuttua pikaisesti.

1. Ensimmäinen askel oireen poistamiseksi on selvittää mistä ongelmat johtuvat.

Tämän saat helpoiten selville varaamalla Vesivekin maksuttoman kuntotarkastuksen, jossa pihamaasi sekä sokkelin kunto selvitetään tarkasti.

Käynnin päätteeksi saat kuntoraportin, jossa kuvataan tarkastuksessa tehdyt toimenpiteet ja esiin nousseet riskit. Voit pyytää myös tarjouksen salaojaremontista, jos talossa todetaan kosteusongelma.

2. Ratkaisuna salaoja- ja sadevesiremontti

Jos kyseessä on 1980-luvulla tai sitä ennen rakennettu talo, on salaojajärjestelmät niissä lähes poikkeuksetta puutteelliset, sillä salaojien elinkaari on noin 30-40 vuotta ennen 2000-lukua rakennetuissa taloissa. Lue lisää Vesivek salaojaremontista:

Kun muurahaisten pääsy ulkoa sisälle on estetty, ne yleensä häviävät hyvin nopeasti. Jos muurahaiset ovat ehtineet rakentaa pesän sisälle, voidaan ne hävittää paikallisesti myrkyttämällä. Tämän jälkeen muurahaiset eivät enää pääse aiheuttamaan harmillisia vaivoja kodissasi.

salaojat