Tukkeutuneet salaojaputket

Tukkeutuneen salaojaputken oireita ovat tummentumat sokkelissa (märkä sokkeli) tai veden ja lammikoiden kertyminen seinien vierustoille. Salaojaputkien ollesa tukossa vesi ei ohjaudu muualle, vaan kerääntyy kivijalkaa vasten. Kivijalassa oleva kosteus voi vaurioittaa asuntoa pysyvästi. Hilseily sekä kasvusto ja tummentumat sokkelissa on usein merkki kosteudesta.

Miksi salaojaputket tukkeutuvat?

Vanhat salaojaputket ovat usein tukkeutuneet tai rikkoutuneet. Tämä johtuu maan painumisesta sekä juurikasvustojen kertymisestä putkistoihin. Yksi tähän johtanut syy on vanhan tavan mukaan tehdyt salaojajärjestelmät, jotka eivät ole kestäneet aikaa ja muutoksia maaperässä. Menneinä vuosikymmeninä käytetyt salaojaputket valmistettiin tyypillisesti tiilestä sekä nykyisiä vaatimuksia pehmeämmästä muovista. Myös putkien halkaisija oli kapeampi. Nykyaikaiset salaojaputket ovat vahvaa muovia, jotka eivät tukkeudu tai rikkoudu yhtä helposti.

Mitä tukkeutuneista salaojaputkista voi seurata?

Jos salaojaputket ovat tukkeutuneet tai rikkoutuneet, eikä sokkelia ole suojattu asianmukaisesti, pääsee kosteus sisälle rakenteisiin ja eristyksiin tekemään tuhojaan. Pitkään vaikuttaessa kosteus aiheuttaa erilaisia vaurioita niin rakenteille kuin huoneilmalle. Kosteus lahottaa rakenteita sekä nostaa riskiä home- ja sienikasvustojen synnylle. Home- ja sienikasvustot voivat olla hyvin haitallisia terveydelle ja sairastuttaa kodissa asujat.

Kosteusvaurioiden korjaaminen voi muodostua hyvin kalliiksi tai jopa mahdottomaksi, jos niihin ei puututa ajoissa. Kosteuden aiheuttamien oireiden havaitseminen hyvissä ajoin ja niihin puuttuminen, on paras keino suojata koti ja pidentää sen elinkaarta.

Ongelmien korjaus

1. Ensimmäinen askel oireen poistamiseksi on selvittää vaurioiden suuruus. Tämän saat helpoiten selville varaamalla Salaojakymppien maksuttoman Sokkelin kuntotarkastuksen™, jossa pihamaasi sekä sokkelin kunto selvitetään tarkasti.

Käynnin päätteeksi saat halutessasi kuntoraportin, jossa kuvataan tarkastuksessa tehdyt toimenpiteet ja esiin nousseet riskit. Saat myös hinnaltaan pitävän tarjouksen, mikäli korjaustarpeita ilmenee.

2. Ratkaisuna salaoja- ja sadevesiremontti

Jos kyseessä on 1980-luvulla tai sitä ennen rakennettu talo, on salaojajärjestelmät niissä lähes poikkeuksetta puutteelliset. Salaojaremontissa sokkeli suojataan, asennetaan nykyaikainen salaojajärjestelmä, asennetaan toimiva sadevesijärjestelmä, huolehditaan routa- ja kosteuseristämisestä sekä varmistetaan maan muotoilut ja kallistukset.