Vältä taloyhtiön kattoremontissa nämä viisi virhettä!

Harkitaanko taloyhtiössänne kattoremonttia? Tai onko epäilys, että kattoturva ei kiinteistössänne ole rakennusmääräysten edellyttämällä tasolla? Varsinkin jos puhutaan koko katon saneerauksesta, on kyseessä yleensä mittava projekti, ja taloyhtiön vastuuhenkilöillä on monia näkökohtia punnittavana. Huomioimalla seuraavat seikat varmistetaan mahdollisimman sujuva urakka ja laadukas lopputulos.

Laadukas taloyhtiön kattoremontti lähtee aina katon nykykunnon huolellisesta kartoituksesta, vain sen pohjalta voidaan antaa pitävä tarjous. Kun kuntoarvion pyytää kirjallisena, se on oiva dokumentti esitettäväksi myös taloyhtiön hallitukselle ja asukkaille.

1. Kilpailuta ja vertaa

Tarjous on hyvä pyytää useammalta toimijalta, jotta saadaan haarukoitua paras hinta/laatusuhde. Tarjousten vertailu voi olla vaikeaa, ja pelkän hintaan tuijottamisen sijasta tulee perehtyä tarkasti myös toimitussisältöön. Suomen Omakotiliitto on tehnyt kattoremontin kilpailutuksesta muistilistan, joka pätee hyvin myös taloyhtiöihin.

Oleellinen laatuun sekä varsinkin aikataulutukseen liittyvä tekijä on mahdollisten alihankkijoiden osuus remontissa. Mitä enemmän urakoitsija käyttää alihankintaa, sitä vaikeampaa on laadun sekä aikataulun kontrollointi. Lisäksi mahdollisissa reklamaatiotilanteissa vastuukysymykset voivat hankaloitua, jos työmaalla työskentelee useampia toimijoita.

Toinen seikka, mihin kattoremontin teettäjät nykyään yhä useammin kiinnittävät huomiota, on remontin kotimaisuusaste sekä tuotteiden että työn osalta. Suomen vaihtelevat säät vaativat nimenomaan näihin olosuhteisiin suunnitellut ja valmistetut tuotteet sekä ammattitaitoisen asennuksen, jotta lopputulos on kestävä.

2. Vaadi remontille selkeä aikataulu

Kattoremontti on paljon logistiikkaa, materiaaleja ja työvoimaa vaativa projekti, ja on selvää, että se aina jossain määrin hankaloittaa taloyhtiön jokapäiväistä arkielämää. Siksi urakoitsijalta kannattaa aina pyytää selkeä arvio remontin aikataulusta ja kestosta. Varmista myös, tehdäänkö koko remontti yhtäjaksoisesti loppuun. Näin asukkaitakin on helpompi informoida työmaan edistymisestä.

3. Muista vastuu- ja turvallisuuskysymykset

Kattoremontin tilaajana ja taloyhtiön vastuuhenkilönä varmista, että turvallisuusasiat ovat urakoitsijalla lain edellyttämällä tasolla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että urakoitsijan on esitettävä kirjallinen turvallisuussuunnitelma, jossa minimoidaan remontista aiheutuvat riskit työmaan vaikutuspiirissä oleville henkilöille. Kyse ei ole siis pelkästään kattoasentajien turvallisuudesta, vaan myös asukkaiden ja muiden pihassa liikkuvien henkilöiden turvallisuudesta.

Kattoremontissa käsitellään korkealla suuria määriä materiaaleja sekä työkaluja, vaaran paikkoja on monia. Luotettavin tapa taata remontin turvallisuus on käyttää koko rakennuksen ympäri kulkevia rakennustelineitä. Ne paitsi helpottavat ja turvaavat huomattavasti asentajien työtä, myös suojaavat asukkaiden kulkuteitä estämällä työkalujen tai materiaalien mahdollisen putoamisen maahan.

Kattoremonteissa saatetaan yhä edelleen käyttää putoamissuojauksena kaiteita, turvaköysiä tai siirreltäviä telineitä. Ne eivät anna suojaa asukkaiden kulkuteille, ja ovat asentajien kannalta huomattavasti turvattomampi ratkaisu kuin rakennuksen ympäri kiertävät telineet.

4. Älä unohda kattoturvaa

Usein katon kuntoa arvioitaessa tarkastellaan pelkän katteen kuntoa, mutta unohdetaan kattoturva. Vanhemmat kiinteistöt, jotka on rakennettu eri rakennusmääräysten mukaisesti, ovat usein puutteellisia kattoturvaltaan. Toki kattotuotteet Suomen sääoloissa fyysisestikin kuluvat ja kolhiintuvat katolla ja sitä myötä niiden turvallisuus heikkenee.

Oli kyseessä sitten vanha tai uusi kiinteistö, sen on täytettävä kattoturvaltaan nykyiset rakennusmääräykset. Katolta on löydyttävä turvalliset kulkutiet ja putoamissuojaus katolla tehtäviä huoltotöitä varten sekä riittävät lumiesteet suojaamaan ohikulkijoita putoavalta lumelta ja jäältä.

5. Välikatollakin on väliä

Kaikki kattorakenteen ongelmat eivät näy päällepäin, joten katon kuntokartoituksen oleellinen osa on välikaton tarkastus. Onko aluskate kunnossa? Näkyykö merkkejä vuodoista tai kondensio-ongelmasta?

Ennen ilmojen kylmenemistä on hyvä varmistua kattorakenteen tuulettuvuudesta, mikä on katon toimivuuden kannalta aivan yhtä tärkeää kuin katteen vedenpitävyyskin. Kattoremontissa rakenteen tuulettuvuus ja kestävyys maksimoidaan käyttämällä homesuojattua puutavaraa, hengittävää aluskatetta sekä ns. tuplatuuletusrakennetta, jossa ilma pääsee kiertämään sekä aluskatteen alla että päällä.

Kattoremontin yhteydessä on hyvä tarkistaa myös välikaton paloturvallisuus. Suomessa tapahtuu noin 300 rivitalopaloa vuosittain; ilman välikaton asianmukaista palo-osastointia tuli pääsee esteettä leviämään asunnosta toiseen muutamissa minuuteissa.

 

kattoremontti