Kuivanousun eli paloputken mitoitus- ja asennusohjeet

Tältä sivulta löydät kaiken suunnittelutyössäsi tarvittavan tiedon kuivanoususta eli paloputkesta.

Kuivanousun eli paloputken tekniset tiedot

 • Kuivanousuputket asennetaan palokuntaa varten teollisuus-, toimisto- ja liikekiinteistöihin sekä asuinrakennuksiin. Kuivanousuputket nopeuttavat ja tehostavat palokunnan sammutustyötä ja nopeuttavat sammutuksen aloittamista. Vesi johdetaan putkea pitkin katolle, putkessa on palokunnan vesiletkuihin yhteensopivat letkuliittimet sekä ylä- että alapäässä.
 • Myös huolto- ja pesutöihin.
 • Alapuolisella venttiilillä putki saadaan tyhjennettyä ja laskettua paine pois, jolloin alapuolinen kynsiliitin saadaan aukaistua. Optiona putken yläpäässä on sulkuventtiili, jolla vedentulo voidaan katkaista katolta käsin esim. letkujen siirtämisen ajaksi. Tämä helpottaa sammutustyötä.
 • Jos kuivanousuputki on vaadittu rakennuksen perusvarustetasoon, niin kuivanousuputki pitää valmistaa standardin SFS 4317 mukaisesti. Tällöin sekä sulkuventtiili ylhäällä että tyhjennysventtiili alhaalla kuuluvat putken varustetasoon. Linjaventtiilin koko on tällöin DN 40.
 • Kuivanousuputki valmistetaan DN 80 (Ø 88,9 mm:n) ruostumattomasta teräksestä.
 • Putkiston paineluokka on PN40.
Kuivanousun eli paloputken tekniset tiedot

Kuivanousun asennus

 • Pitkät putket toimitetaan sovitun mittaisina osina. Jatkettavien putkien päissä on paineluokka PN40 pantaliitin, joka kiristetään kahdella M10 pultilla.
 • Paloauton vesipumpulta tulee paineiskuja putkeen, mikä saattaa kuormittaa seinäkiinnityspisteitä. Sen vuoksi kuivanousuputken alapää tulisi tukea lujaan kiintopisteeseen tai viedä tikkaan alimmat tukijalat sokkeliin asti. Samoin putken yläpää pitää tukea niin, ettei se heilu kohtuullista voimaa käyttämällä.
 • Jos putki koestetaan asennuksen jälkeen, putken kaikki liitokset tarkistetaan koestuksen jälkeen. Kuvassa talotikkaan jalkojen välinen tuki riittää jäykistämään alakiinnityspisteen.
 • Kuivanousuputkisto voidaan kiinnittää joko suoraan seinään tai talotikkaaseen käyttämällä lisätuentaosia. Putken ala- ja yläpuoli pitää olla riittävän tuettuja. Tikkaan alimmat jalat kiinnitetään sokkeliin. Kiinnitystavat seinärakenteen mukaisesti.
 • Kuivanousuputkiston pituus mitoitetaan kohteen mukaisesti. Yksittäisen putken max. pituus on 6000 mm. Tätä pidemmät putket valmistetaan liitosyhteillä, jotka mahdollistavat putken asennusta ja kuljetusta helpottavan ratkaisun.
 • Erilliset sulkuventtiilit nopeuttavat ja tehostavat työskentelyä palotilanteessa.

Kuivanousun eli paloputken periaatepiirustus

RST kuivanousuputki 3” paloliittimillä

 • Ylimmäinen kuivanousuputki on varustettu 3”-paloliittimin (1) sekä ala- että yläpäässä. Putkijatkoksissa on PN40-luokan pantaliitokset (2).
 • Putken alaosassa paineenlasku- /kondenssiveden poistoventtiili (3).
 • Putki varustetaan seinä/tikaskiinnikkein noin 3 metrin välein tai aina jatkoksien molemmin puolin (4).

RST kuivanousuputki 3” paloliittimellä
DN 40 palloventtiilillä + 2” paloliittimellä (SFS 4317)

 • Alla oleva kuivanousuputki on varustettu 3”-paloliittimellä (1) alapäässä ja DN40 venttiilillä sekä 2”-paloliittimellä yläpäässä (2).
 • Putkijatkoksissa on PN40-luokan pantaliitokset (3).
 • Putken alaosassa on paineenlasku- /kondenssiveden poistoventtiili (4).
 • Putki varustetaan seinä/tikaskiinnikkein noin 3 metrin välein tai aina jatkoksien molemmin puolin.

Tiedostopankki

Vesivekin tiedostopankista löydät tuotteiden sertifikaatit, varmennustodistukset, määräykset, tuotetakuut ja huolto-ohjeet helposti samasta paikasta.

Oletko jo lukenut nämä artikkelit?

Vesivek turvaa Finlaysonin alueen City View -kattokävelyreitin

Suomen ensimmäinen kattokävely sijoittuu Tampereen Finlaysonin alueen historiallisten rakennusten katoille. Tampereen ikonisia...

Taysin kattoturva ajan tasalle

Julkisissa, isoissa kiinteistöissä kattoturvalle asetetaan erityisen suuret vaatimukset. Tiloissa liikkuvien ihmismassojen turvallinen...

Vesivekin kädenjälki näkyy Kansiareenan katoilla

Rakennuttajana ja myös osaomistajana Kansiareena hankkeessa toimii SRV. Vesivek on SRV:n pitkäaikainen yhteistyökumppani ja toimittaa sekä asentaa myös Kansiareenalle runsaan määrän erilaisia tuotteita.

Haluatko lisätietoja teknisestä tuesta tai jättää tarjouspyynnön?