Seinätikkaan mitoitus- ja asennusohjeet

Tältä sivulta löydät kaiken suunnittelutyössäsi tarvittavan tiedon seinätikkaasta. Vesivekin Helmi-tikas sopii muotoilunsa ansiosta käytettäväksi sekä seinätikkaana että lapetikkaana.

Seinätikkaan tekniset tiedot

 • Runkojen pituudet 1,8 m, 2,4 m, 3,0 m ja 4,2 m ja ne ovat jatkettavissa. Tikkaan johteiden sisäpuolinen leveys on 400 mm.
 • Jalkojen pituudet: 0,175 m, 0,40 m, 0,60 m, 0,80 m, 1,0 m, 1,2 m ja 1,5 m. Tikkaan jaloissa on valmiina kolme reikää, joten esim. 1,0 m tikkaan jalasta voidaan katkaisemalla tehdä helposti 0,90 m tai 0,80 m tikkaan jalka.
 • Tikkaan runko ja tikkaiden jalat valmistetaan 45x25x1,25 mm kuumasinkitystä ovaaliputkesta. Helmi-tikkaassa askelputki on karhennettu ja muotoiltu pisaran muotoon.
Seinätikkaan tekniset tiedot

Seinätikkaan määräykset

 • Seinätikkaat mahdollistavat turvallisen katolle pääsyn. Ne ovat lakisääteiset kaikissa kiinteistöissä, joissa katolla suoritetaan nuohous- ym. huoltotöitä.
 • Seinätikas suositellaan asennettavaksi aina rakennuksen päätyyn, mikäli mahdollista. Päätytikas asennetaan samalle kohtaa kuin kattosilta (max. 3 m harjalta). Näin tikas ei joudu alttiiksi lumikuormille ja yläkaaret saadaan tukevasti kiinni kattosiltaan.
 • Mikäli seinätikas sijoitetaan sivuräystään puolelle, suositellaan lumiestettä asennettavaksi tikkaan kahta puolen.
 • Mikäli nousukorkeus on yli 8 m, tulee tikas varustaa nousuturvakiskolla tai selkäkaarilla. Lisäksi RT ohjekortti suosittelee, että yli 10 m korkeisiin tikkaisiin tulisi asentaa lepotasoja enintään 6 m välein.
 • Räystäspellin päälle suositellaan asennettavaksi liukueste tai kattosilta liukastumisen estämiseksi (RT 85-11132).

Seinätikkaan asentaminen

 • Tikkaan rungon pituus on yleensä yhtä suuri kuin matka maasta räystäälle – 0,8m.
 • Tikkaan ylimmän askeleen etäisyys tulee olla + – 0,1m räystään tasalta.
 • Normaalille sivuräystäälle riittävät 1 m mittaiset jalat ja päätyräystäälle 0,8m jalat.
 • Tikkaan alimman askelman etäisyys maasta on noin 1,0–1,2m.
 • Jalkojen kiinnitykset tapahtuvat ko. kuvien mukaisesti.

Seinätikkaan asennusjärjestys

 1. Asenna ensin mahdollinen kattotikas tai kattosilta. Asenna ne sellaiseen paikkaan, että talotikas on mahdollista asentaa juuri samalle kohdalle, jolloin yläkaaren tukeminen lapetikkaaseen tai kattosiltaan käy helposti.
 2. Mittaa räystään mitta, jotta osaat valita oikean mittaiset tikkaan jalat, ja katkaista ne tarvittaessa oikeasta kohdasta. Jätä vapaata tilaa vähintään 200 mm mahdolliselle vesikourulle tai päätylistalle. Huomioi seinässä mahdollisesti olevat rakenteelliset syvennykset.
 3. Liitä valittuun tikkaan runkoon yläkaaret jo maassa M8x40 mm kuusioruuveilla ja kiristä M8 mutterit. Laita johdelaipat ja tikkaan jalat kiinni tikkaan runkoon ja kiristä ruuvit, mikäli olet vama, että jalat ovat oikealla paikalla. Johdelaipan sivuilla käytetään kahta M8x30 mm kuusioruuvia ja keskimmäiseen reikää, joka menee myös tikkaan jalassa olevan reiän lävitse, käytetään yhtä M8x40 mm kuusioruuvia. Ylimmät jalat/johdelaipat laitetaan yleensä toisen ja kolmannen puolan väliin. Seuraavat jalat tulevat 3 metrin päähän jne.
 4. Nosta koottu tikas haluamaasi kohtaan ja kiinnitä ensin tikkaan yläkaari:
  a) Päätyyn asennettavan tikkaan yläkaari asennetaan kattosiltaan kiinnitysraudalla tai jätetään ns. kelluvaksi ja tukevoitetaan yläpää yläkaarien tukikaarilla.Yläkaaren kattosiltaan kiinnitysrauta kiinnitetään kattosillan pohjaan kahdella M8x20 mm kuusioruuvilla ja yläkaaret puolestaan kahdella M8x40 mm kuusioruuvilla.
  b) Sivulle (räystäälle) asennettavan tikkaan yläkaari asennetaan U-laipoilla kattotikkaaseen tai L-laipoilla suoraan katon ruoteisiin kumitiivisteitä ja 7×50 mm LVI-ruuveja käyttäen. U- tai L-laipat kiinnitetään yläkaariin kahdella M8x40 mm kuusioruuvilla.
 5. Kun yläkaari on kiinnitetty, katsotaan vatupassilla tai luotilangalla, että tikas on pystysuorassa. Tämän jälkeen aloitetaan tikkaan jalkojen kiinnittäminen seinään ylhäältä alaspäin. Tikkaan jalat kiinnitetään eri seinämateriaalehin esim. seuraavasti:
  • Puuvuoraus: 7×50 mm LVI-ruuvit (mukana paketissa) Tee esireiät
  • Tiilivuoraus: 8×50 mm muovipropuolla ja 7×50 mm LVI-ruuveilla tai ennen muurausta runkorakenteisiin 7×50 mm ruuvilla.
  • Siporex/lega: M8x50 mm kumimuttereilla tai M8 kierretanko + kemiallinen massa.
 6. Asenna tikkaan ylimpiin jalkoihin räystästuet kahdella M8x40 mm kuusioruuvilla. Räystästukia suositellaan käytettäväksi aina, kun jalkojen pituudet ylittävät 50 cm. Räystätukien yläpäät kiinnitetään räystäsrakenteisiin.

Kiinnitys- ja asennusohjeet eri seinämateriaaleille

Täältä löydät seinätikkaan kiinnitys- ja asennusohjeet eri seinämateriaaleille, piirustukset ja DWG-tiedostot.

Lämpörapattu seinä

Seinätikkaan kiinnitys- ja asennusohjeet lämpörapatulle seinälle, piirustukset ja DWG-tiedostot.

 

Paroc-seinä

Seinätikkaan kiinnitys- ja asennusohjeet paroc-seinälle, piirustukset ja DWG-tiedostot.

 

Pystyranka-, rappauslevy- ja rappausseinä

Seinätikkaan kiinnitys- ja asennusohjeet pystyranka-, rappauslevy- ja rappausseinälle, piirustukset ja DWG-tiedostot.

Tiedostopankki

Vesivekin tiedostopankista löydät tuotteiden sertifikaatit, varmennustodistukset, määräykset, tuotetakuut ja huolto-ohjeet helposti samasta paikasta.

Oletko jo lukenut nämä artikkelit?

Vesivek turvaa Finlaysonin alueen City View -kattokävelyreitin

Suomen ensimmäinen kattokävely sijoittuu Tampereen Finlaysonin alueen historiallisten rakennusten katoille. Tampereen ikonisia...

Taysin kattoturva ajan tasalle

Julkisissa, isoissa kiinteistöissä kattoturvalle asetetaan erityisen suuret vaatimukset. Tiloissa liikkuvien ihmismassojen turvallinen...

Vesivekin kädenjälki näkyy Kansiareenan katoilla

Rakennuttajana ja myös osaomistajana Kansiareena hankkeessa toimii SRV. Vesivek on SRV:n pitkäaikainen yhteistyökumppani ja toimittaa sekä asentaa myös Kansiareenalle runsaan määrän erilaisia tuotteita.

Haluatko lisätietoja teknisestä tuesta tai jättää tarjouspyynnön?